Biznesa inkubators: inovatīvas uzņēmējdarbības sākums

Uzdrošināšanās sākt uzņēmējdarbību prasa pārvarēt aizspriedumus un potenciālos riskus, nebaidīties no neveiksmes un mērķtiecīgi virzīties uz jaunu panākumu sasniegšanu. Lai palīdzētu jaunajiem uzņēmējiem uzsākt biznesu, nodrošinātu apmācības, sniegtu biznesa ideju vērtējumu un konsultācijas, Latvijā darbojas 15 reģionālie biznesa inkubatori.

Biznesa inkubatori ir ne tikai pirmais nopietnais atspēriena punkts uzņēmējiem, bet tie ir arī viens no inovatīvas un uz produktivitātes kāpināšanu orientētas uzņēmējdarbības vides elementiem Latvijā. To apliecina lielais biznesa inkubatoros saņemto pieteikumu skaits no jaunajiem uzņēmējiem. Laika posmā no 2016. gada decembra līdz 2018. gada augustam tika saņemti 1216 pieteikumi gan pirmsinkubācijas, gan inkubācijas periodam, no kuriem apstiprināts tika 981.

No idejām pie darbiem

Biznesa inkubators ir jaunradītā uzņēmuma pirmā mikrovide – siltumnīca, kur tiek attīstītas uzņēmējdarbības prasmes, uzkrātas zināšanas un gūta pieredze, konsultējoties ar jomas profesionāļiem. Pirmsinkubācijas posmā (ne ilgāk par sešiem mēnešiem kopš iestāšanās inkubatorā) jaunajiem uzņēmējiem tiek nodrošināts sākotnējās biznesa idejas novērtējums, konsultācijas, semināri un apmācības biznesa modeļa pilnveidei, uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide un biroja aprīkojums, kā arī kopējais atbalsts 2000 eiro apmērā. Savukārt inkubācijas posmā (ne ilgāk par četriem gadiem) katram uzņēmējam tiek izvirzīti individuāli, uz attīstību tendēti mērķi, nodrošināts 50% līdzfinansējums ekspertu konsultācijām, dažādu pakalpojumu piesaistei, piemēram, mājaslapu izveidei, tirgus izpētei un produkcijas testēšanai, telpu un darba vietas nomas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai. Uzņēmēji inkubācijas periodā var pretendēt arī uz 100% līdzfinansējumu pirmsinkubācijā pieejamajam atbalstam, mentora piesaistei, uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu organizēšanai, kā arī pieteikties divu veidu grantiem ar līdzfinansējumu 50% apmērā:
 

  1. Grants līdz 10 000 eiro uzņēmuma specifikai atbilstošu pakalpojumu iegādei (prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas) un telpu, darba vietas nomai, ietverot komunālo pakalpojumu izmaksas;
     
  2. ​Grants līdz 5 000 eiro aprīkojuma (tai skaitā iekārtu, materiālu un izejvielu) izmaksu segšanai.


Papildu informācija par grantu saņemšanas kārtību un pieteikšanās ceļvedis atrodami Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) interneta vietnē.

Motivācijas deva inovatīvai nākotnei

Kopš 2016. gada Latvijā tiek īstenota arī inovāciju motivācijas programma, kuras mērķis ir iedrošināt sabiedrību uzsākt inovācijās balstītu uzņēmējdarbību. Šī projekta ietvaros tiek organizēti biznesa ideju konkursi (piemēram, “IDEJU KAUSS”), rīkoti tīklošanās semināri, praktiskās nodarbības un darbnīcas, lai veicinātu jaunradi un zināšanas par inovāciju nozīmi, ieviešanu un vadīšanu. Inovāciju motivācijas programmas īstenošanai atvēlētais finansējums ir 5,64 eiro. Vairāk informācijas par aktuālajiem biznesa semināriem, rīkotajām reģionālajām un starptautiskajām izstādēm iespējams atrast LIAA interneta vietnē.

No biznesa inkubatora līdz eksportam

Darbošanās biznesa inkubatorā ir bijis nozīmīgs atspēriena punkts vairākiem Latvijas uzņēmumiem. Kā daži no veiksmes stāstiem ir SIA “Gizzo,” SIA “Oviwatch” un SIA “EchoTech”.
 SIA “Gizzo” tika dibināts 2017. gada martā, iepriekš darbojās Liepājas biznesa inkubatorā. Uzņēmums ir izstrādājis pasaulē pirmo ceļošanai piemērotu, salokāmu, 3,7 kilogramus smagu grilu, kas ļauj pārgājienus apvienot ar garšīgas maltītes pagatavošanu. SIA “Gizzo” piedāvātā produkcija jau nonākusi Vācijas un ASV tirgos. 


FOTO: https://gizzo.co/


Arī 2016. gada janvārī dibinātais SIA “Oviwatch” darbojās Liepājas biznesa inkubatorā, pakāpeniski izstrādājot augstvērtīgus koka pulksteņus, kas ierindoti starp 10 pasaulē labākajiem koka pulksteņu ražotājiem. SIA “Oviwatch” pulksteņi tiek lietoti jau 35 pasaules valstīs. 


FOTO: www.oviwatch.com (https://oviwatch.com/pages/about-us)


FOTO: www.oviwatch.com (https://oviwatch.com/pages/about-us)

Kā viens no perspektīvākajiem augsto tehnoloģiju uzņēmumiem jānorāda SIA “EchoTech”, kas dibināts 2016. gada janvārī un darbojies Valmieras biznesa inkubatorā. Uzņēmums sporta komandām piedāvā IT risinājumus kinētisko datu iegūšanā, kas palīdz analizēt sportistu sniegumu, pielāgot un uzlabot treniņprocesu, kā arī prognozēt traumu iespējamību. Arī šis uzņēmums veiksmīgi strādā vairākos ārvalstu tirgos. Minētie piemēri apliecina biznesa inkubatoru lomu inovatīvas uzņēmējdarbības sekmēšanā un eksportspējas veicināšanā.


FOTO: www.etech.lv


Vairāk informācijas par atbalsta programmām jaunajiem uzņēmumiem var atrast Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

 

Lapas informācija atjaunota:    21-11-2018