Darbavieta- izcilības kalve

Profesionāli, zinoši, motivēti un kompetenti darbinieki ir katra uzņēmuma lielākā vērtība un attīstības virzītājspēks. It īpaši laikā, kad darbaspēka pieejamība pakāpeniski samazinās. Tuvāko gadu laikā situācija darba tirgū kļūs tikai saspīlētāka un darbinieku trūks virknē tautsaimniecības nozaru – sagaidāms, ka bezdarba līmenis līdz 2025. gadam samazināsies zem 6% robežas, ko atspoguļo attēlā Nr.1 atainotie rādītāji.


FOTO: CSP dati, EM vidēja un ilgtermiņa prognozes (2018)

Tādēļ šodienas darbavietai jākļūst par darbinieku izcilības kalvi -  uzņēmumam  jāinvestē esošo darbinieku zināšanu un prasmju pilnveidošanā, un jauno darbinieku apmācībā, lai celtu uzņēmuma produktivitāti un konkurētspēju, kas savukārt ļaus paaugstināt darba samaksu nodarbinātajiem. Uzņēmumi var kombinēt dažādus darbinieku piesaistes un apmācību veidus, nodrošinot specifisku prasmju apguvi uzņēmumam vai nozarei kopumā nepieciešamajās jomās vai iesaistoties Eiropas Savienības (ES) fondu projektos vispārējo prasmju pilnveidošanai, kas palīdzētu ražot vairāk, gudrāk un ar augstāku pievienoto vērtību.

Darbinieku apmācības

Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajās ES fondu programmās apmācību atbalstam kopš 2016. gada jau 1061 komersants ir apmācījis 10 350 darbiniekus. Šīs apmācību programmas tiek ieviestas sadarbībā ar apstrādes rūpniecības, informāciju un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) un tūrisma nozaru asociācijām, t.i., ar eksportējošajām nozarēm, lai nodrošinātu tām augsti kvalificētus darbiniekus, kas nepieciešami darbam ar modernām ražošanas iekārtām. Plašāka informācija par apmācību atbalsta programmām pieejama šeit.
Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārziņā esošajās ES fondu apmācību programmās, kurās iedzīvotāji paši var izvēlēties kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, apmācīti jau 10 903 cilvēki.
 


Lai uzņēmējiem būtu iespēja apmācīt un iegūt kvalificētus darbiniekus, no 2017. līdz 2023. gadam Latvijā darbojas ES fondu projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos,” kura ietvaros profesionālā izglītība tiek tuvināta darba tirgū nepieciešamo prasmju apguvei. Projekta laikā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi vismaz pusi studiju laika pavada uzņēmumā, apgūstot dažādas praktiskās iemaņas. Studiju procesa noslēgumā uzņēmējiem ir iespēja izvēlēties labākos un perspektīvākos jauniešus tālākas sadarbības veidošanai. Uzņēmējiem tiek piedāvāts arī līdzfinansējums, proti, par katru audzēkni uzņēmējs var saņemt līdz 225 eiro mēnesī atkarībā no stundu skaita, ko students pavada uzņēmumā. Šī projekta ietvaros jau iesaistījušās 30 profesionālās izglītības iestādes un aptuveni 500 dažādu nozaru uzņēmumi visā Latvijā. Papildu informācija par pieteikšanos projektam, iesaistītajām profesionālās izglītības iestādēm un atbildīgajām projekta kontaktpersonām pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

Apmācības – ilgtermiņa biznesa plānošanas kritērijs

Profesionāls, regulārs un darbiniekiem saistošs apmācību process ir viens no būtiskākajiem aspektiem darbinieku noturēšanā, kas nodrošina pastāvīgu uzņēmuma attīstību, inovāciju ieviešanu un uzņēmuma produktivitātes pieaugumu. Darbinieku apmācības iespējams organizēt dažādos veidos, tomēr būtiskākais ir pastāvīgas pilnveidošanās kultūras nostiprināšana uzņēmumā.

Līdz ar to var teikt, ka pārdomāta un strukturēta darbinieku apmācību programma ir viens no ilgtermiņa biznesa plānošanas kritērijiem, kas ļaus regulāri paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un gūt lielāku pievienoto vērtību ikdienas ražošanas procesā. Tādā veidā uzņēmums kļūst par talanta un izcilības kalvi, kas uzlabo darbinieku kompetenci, zināšanas un produktivitāti, sekmējot gan uzņēmuma, gan Latvijas ekonomikas konkurētspēju kopumā.

 

Lapas informācija atjaunota:    06-11-2018