Enerģētika un energoefektivitāte

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr. 135 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

Tiek saskaņots steidzamības kārtībā

Evelīna Matisone

tel.: 67013241

e-pasts: Evelina.Matisone@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr. 495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

Tiek saskaņots steidzamības kārtībā

Evelīna Matisone

tel.: 67013241

e-pasts: Evelina.Matisone@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr. 590 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

MK noteikumu projekts 
MK noteikumu projekta anotācija 
MK sēdes protokollēmuma projekts 

MK noteikumu plānots izsludināt VSS 2019.g. jūnijā 

Evelīna Matisone

tel.: 67013241

e-pasts: Evelina.Matisone@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.38 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

MK noteikumu projekts 
MK noteikumu projekta anotācija 
 

MK noteikumu plānots izsludināt VSS 2019.g. jūnijā

Evelīna Matisone

tel.: 67013241

e-pasts: Evelina.Matisone@em.gov.lv

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

MK noteikumu projekts

MK noteikumu 1.pielikums

MK noteikumu 2.pielikums

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu plānots izsludināt VSS 2019.g. jūnijā

Evelīna Matisone

tel.: 67013241

e-pasts: Evelina.Matisone@em.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”” 

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

MK noteikumu projekts nosūtīts atkārtotai saskaņošanai 2019.gada 5.jūlijā 

Jānis Siliņš

tel.: 67013005

e-pasts: janis.silins@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    09-07-2019