Enerģētika un energoefektivitāte

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

Grozījumi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi””

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts nosūtīts atkārtotais saskaņošanai 20.09.2018.

Līva Immermane

tel: 67013131

e-pasts: liva.immermane@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    08-10-2018