Enerģētika un energoefektivitāte

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts izsūtīts steidzamai saskaņošanai 13.03.2019. Kristaps Zvaigznītis
tel. 67013171
Kristaps.Zvaigznitis@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr. 135 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projektu izsludināt VSS 28.02.2019.

Evelīna Matisone

tel.: 67013241

e-pasts: Evelina.Matisone@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr. 495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projektu izsludināt VSS 28.02.2019

Evelīna Matisone

tel.: 67013241

e-pasts: Evelina.Matisone@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    12-03-2019