Enerģētika un energoefektivitāte

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

MK noteikumu projekts "Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

 

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta 1.pielikums 

MK noteikumu projekta 2.pielikums

MK noteikumu projekta 3.pielikums

MK noteikumu projekta 4.pielikums

MK noteikumu projekta anotācija

MK sēdes protokollēmuma projekts

 

MK noteikumu projekts nosūtīts atkārtotai saskaņošanai 23.10.2017.

Kristaps Zvaigznītis

tel: 67013171

e-pasts: Kristaps.Zvaigznitis@em.gov.lv

MK noteikumu projekts "Noteikumi par aizdevumiem energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ietvaros"

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts izsludināts VSS 27.07.2017.

 Zane Galinska 

tel.: 67013147

e-pasts: Zane.Galinska@em.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts
„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 

Ministru kabineta noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumu projekta 1.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 2.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 3.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta anotācija

 

MK noteikumu projekts nosūtīts atkārtotai saskaņošania 04.10.2017. 

Līva Immermane

tel. 67013131

e-pasts: Liva.Immermane@em.gov.lv

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos Nr. 135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts nosūtīts saskaņošanai Finanšu ministrijai un Tieslietu ministrijai 26.10.2017.

Līva Immermane

tel. 67013131

e-pasts: Liva.Immermane@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    31-10-2017