Enerģētika un energoefektivitāte

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

MK noteikumu projekts

Anotācija

Pielikums

saskaņošanā

Vita Soļonova

67013171

Vita.Solonova@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"

MK noteikumu projekts

Anotācija

saskaņošanā

 

Jānis Siliņš

67013005

Janis.Silins@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" 

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

27.09.2019

Jānis Siliņš

tel: 67013005

Janis.Silins@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr. 590 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

MK noteikumu projekts 
MK noteikumu projekta anotācija 

saskaņošanā līdz 4. septembrim

Evelīna Matisone

tel.: 67013241

e-pasts: Evelina.Matisone@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.38 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

MK noteikumu projekts 
MK noteikumu projekta anotācija 
 

saskaņošanā līdz 4. septembrim

Evelīna Matisone

tel.: 67013241

e-pasts: Evelina.Matisone@em.gov.lv

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

MK noteikumu projekts

MK noteikumu 1.pielikums

MK noteikumu 2.pielikums

MK noteikumu projekta anotācija

saskaņošanā līdz 4. septembrim

Evelīna Matisone

tel.: 67013241

e-pasts: Evelina.Matisone@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    04-11-2019