Enerģētika un energoefektivitāte

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts 07.04.2017. nosūtīts elektroniskai saskaņošanai.

Anda Lagzdiņa

tel.67013161

Anda.Lagzdina@em.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"”.

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts 31.03.2017. nosūtīts elektroniskai saskaņošanai.

Anda Lagzdiņa

tel.67013161

Anda.Lagzdina@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    07-04-2017