Inovācija

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25.oktobra noteikumos Nr. 692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi”

MK noteikumu projekts

Anotācija

Izsludināts VSS 02.02.2017

 

Reinis Lasmanis

Tālr.: 67013225

E-pasts:

Reinis.Lasmanis@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    02-02-2017