Mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšana

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi”
 

Noteikumu projekts


Anotācija

Sabiedriskajai apspriešanai

Linda Kuzika
Linda.Kuzika@em.gov.lv
tel. 67 013 238

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.469 „Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai

Noteikumu projekts

Anotācija

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 06.04.2017.

Signe Tuklere
Signe.Tuklere@em.gov.lv
tel. 67 013 298

Noteikumi par portfeļgarantijām sīko, mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai

Noteikumu projekts

Anotācija

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 02.03.2017

Dita Tetere
Dita.Tetere@em.gov.lv
tel. 67 013 011

Lapas informācija atjaunota:    15-06-2017