Mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšana

Mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšana

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.205 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1.pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" 

 

19.03.2020. izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē (saskaņošanā)
Aigars Lazdiņš
Aigars.Lazdins@em.gov.lv
67013186;
Una Rogule-Lazdiņa
Una.Rogule-Lazdina@em.gov.lv
67013002

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 226 “Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”

23.01.2020. izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē (saskaņošanā)

 

 

Liene Bergholde

Liene.Bergholde@em.gov.lv

67013203

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 518 “Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”

23.01.2020. izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē (saskaņošanā)

 

Dita Tetere

Dita.Tetere@em.gov.lv

67013044

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16.janvāra noteikumos Nr. 28 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs”

23.01.2020. izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē (saskaņošanā)

 

Elīna Pētersone

Elina.Petersone@em.gov.lv

67013003

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 „Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai”

02.01.2020. izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē (saskaņošanā)

 

Liene Bergholde

Liene.Bergholde@em.gov.lv

67013203

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.118 “Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu” pasākumu ieviešanai

02.01.2020. izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē (saskaņošanā)

 

Liene Bergholde

Liene.Bergholde@em.gov.lv

67013203

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 „Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem”

02.01.2020. izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē (saskaņošanā)

 

Dita Tetere

Dita.Tetere@em.gov.lv

67013044

Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai

02.01.2020. izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē (saskaņošanā)

 

 

 

 

Dita Tetere

Dita.Tetere@em.gov.lv

67013044

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi”

19.12.2019. izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē (saskaņošanā)

 

 

Elīna Pētersone

Elina.Petersone@em.gov.lv

67013003

 

Lapas informācija atjaunota:    20-03-2020