Ašeradens: programma “Horizon 2020” paver iespējas mazu uzņēmumu biznesa plānus pārvērst globāli konkurētspējīgos produktos

04-08-2016

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens š.g. 4.augustā tikās ar sešiem Latvijas uzņēmumiem, kas saņēmuši 50 000 EUR lielu grantu programmas “Horizon 2020” atbalsta instrumenta maziem un vidējiem uzņēmumiem ietvaros.

 

Ministrs tikās ar SIA “Latima”, SIA “KEPP EU”, SIA “HEE Photonic”, SIA “EMI Electronics”, SIA “Baltic Scientific Instrument” un SIA “Rubber products” pārstāvjiem.

 

 

Tikšanās laikā A.Ašeradens pauda lepnumu par Latvijas uzņēmumu sasniegumiem un uzsvēra, ka “šie uzņēmumi ir apliecinājums tam, ka Latvijā ir izcili uzņēmēji un zinātnieki, kas sevi ir pierādījuši starptautiskā līmenī, radot pasaules līmeņa konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus. Vienlaikus, uzņēmumu piesaistītās investīcijas ir apliecinājums uzņēmumu inovācijas spējai un tālākajai izaugsmei”.

 

Papildu svarīgi atzīmēt, ka jau divi Latvijas uzņēmumi - Edurio un Precision Farming - programmas “Horizon 2020”  ietvaros ir saņēmuši finansējumu MVU atbalsta instrumenta 2. fāzes ietvaros.

 

Tikšanās laikā uzņēmumu pārstāvji iepazīstināja Ekonomikas ministriju ar uzņēmumu līdzšinējo darbību, pieredzi projektu gatavošanā programmas “Horizon 2020” ietvaros, kā arī nākotnes izaugsmes plāniem.

 

Sarunas noslēgumā ministrs uzsvēra, ka arī turpmāk Ekonomikas ministrijas darbības nozīmīga prioritāte būs inovācijas sekmēšana, t.sk., atbalsta nodrošināšana jaunu inovatīvu uzņēmumu izveidei un to tālākai attīstībai.

 

Programma “Horizon 2020” ir ES finanšu mehānisms, kura mērķis ir nodrošināt ES globālo pozīciju pētniecības, inovācijas un tehnoloģijas jomās, sekmēt Eiropas izaugsmi un veicināt nodarbinātību. Programmas kopējais budžets ir vairāk nekā 80 miljardu EUR. Kopā “Horizon 2020” programmas ietvaros no Latvijas ir atbalstīti 97 projekti ar vairāk kā 18 milj. EUR lielu finansējumu.

 

Programmas “Horizon 2020” ietvaros ir izveidots īpašs MVU instruments, lai palīdzētu MVU realizēt tirgus orientētas, inovatīvas idejas, pārvērst tās tirgus pieprasītos, konkurētspējīgos, peļņu nesošos produktos vai pakalpojumos. MVU instruments galvenokārt ir domāts jau strādājošiem uzņēmumiem, tomēr arī jaundibinātie uzņēmumi var piedalīties MVU instrumenta programmā, ja vien tiem ir perspektīva, inovatīva, peļņu sološa biznesa ideja.

 

Papildu informācija par uzņēmumiem

 

SIA LATIMA saņēmis grantu programmā “Atbalsts biotehnoloģijām, lai veicinātu jaunu produktu noietu tirgū”. Projekta ietvaros atbalsts saņemts, lai uzsāktu medikamenta RIGVIR reģistrāciju EMA (European Medicine Agency).

 

SIA KEPP EU projekta ideja ir silīcija ražošana par konkurētspējīgu cenu priekš jaudas mikro ierīcēm, izmantojot jaunu patentētu tehnoloģiju. Projekta rezultātā, radot augstas pievienotās vērtības produkciju, tiks veicināta videi draudzīga transporta attīstība, kā arī desmitiem jaunas darba vietas Latvijā.

 

SIA HEE Photonic projekts “Satelītu lāzeru novērošanas sensora izveide” tika izstrādāts, pamatojoties uz strauju kosmosā palaisto mazo satelītu skaita pieaugumu visā pasaulē. ESLR ir nākamās paaudzes satelītu lāzera sekošanas sistēma, kas sevī ietver jaunākos sasniegumus šajā jomā. Tā iebūvēta standarta jūras konteinerā, un ietver sevī optisko teleskopu, ļoti augstas precizitātes mehānisko montāžu, lāzeru sistēmu, mērīšanas, klimata kontroles un kalibrēšanas iekārtas un elektroenerģijas barošanas sistēmu.

 

SIA EMI ELECTRONICS ir uzņēmums, kas nodarbojas ar elektrotransportlīdzekļu uzlādes iekārtu izstrādi un ražošanu.  Projekta mērķis ir radīt inovatīvu un pilnībā integrētu mobilo elektromobiļu uzlādes un enerģijas vadības risinājumu, kas ietvertu sevī nozīmīgas tīkla integrācijas iespējas. Pilotprojekta ietvaros plānots izgatavot 10 lādētājus testu veikšanai.

 

SIA Baltic Scientific Instrument projekta “X un Gamma staru pusvadītāju detektoru hibrīdā dzesēšanas sistēma” ietvaros tika veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte jauna tirgus produkta izstrādei. Šis produkts ļaus apgūt jaunas tirgus nišas un palielināt uzņēmuma apgrozījumu.

 

SIA RUBBER PRODUCTS radījusi inovatīvu, ekoloģijai nozīmīgu projektu gumijas otrreizējās pārstrādes nozarē. Rubber Products SIA ir Latvijas zinātniski-inženiertehnisks ražošanas uzņēmums, kurš izstrādājis un patentējis inovatīvu tehnoloģiju, kas pārvērš pārstrādāto gumiju jauna veida augstas kvalitātes devulaknizētā gumijas izstrādājumā, Next Generation Rubber (NGR). NGR var daļēji aizstāt dabisko un sintētisko gumiju augstas kvalitātes gumijas izstrādājumu ražošanā.

 

 

Agita Baltbārde

Ekonomikas ministra

padomniece komunikācijas jautājumos

Tālr: 29 133 073

E-pasts: Agita.Baltbarde@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    04-08-2016