Ašeradens: Latvijas uzņēmēju konkurētspējas priekšnoteikums ir spēja attīstīt inovācijas

05-09-2016

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens piektdien, 2. septembrī, tikās ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) pārstāvjiem Andreju Krasņikovu, Jāni Spīguli, Andreju Siliņu, Indriķi Muižnieku, Andri Šternbergu un Andreju Ērgli, lai pārrunātu akadēmisko institūciju efektīvāku iesaisti inovācijas radīšanā, kā arī sadarbības paplašināšanu starp zinātniekiem, uzņēmējiem un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

 

“Latvijas valsts un uzņēmēju konkurētspējas priekšrocības turpmāk būs atkarīgas no prasmes attīstīt inovāciju, jaunus produktus un tehnoloģijas, kā arī uzlabot produktivitāti. Tāpēc valdības rīcības plānā inovācija kā ekonomikas transformācijai nepieciešamais priekšnoteikums ir noteikta par vienu no prioritārajiem rīcības virzieniem” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

 

Inovācijas sekmēšanai būtiski ir attīstīti ciešu un efektīvu sadarbību starp pētniecības sektoru un uzņēmējiem. “Esam paredzējuši nozīmīgu atbalstu Latvijas zinātnisko institūciju rīcībā esošo pētniecisko izstrādņu komercializēšanai – pētījumu rezultātu pārvēršanai jaunos produktos un tehnoloģijās. Atbalsts paredzēts arī investīcijām jaunu pilotražotņu izveidei, biznesa inkubatoru darbībai reģionos, nozaru klasteru attīstībai un jaunu eksporta tirgu apgūšanai.”

 

Ministrs informēja LZA pārstāvjus par Ekonomikas ministrijas uzsākto darbu pie inovācijas sistēmas pārvaldības modeļa izstrādes, lai novērstu līdz šim fragmentāri un nekoordinēti notikušās visu pušu (uzņēmēji, zinātnes sektors, politikas veidotāji) diskusijas. Efektīva inovācijas sistēmas pārvaldība ļaus savlaicīgāk un mērķtiecīgāk analizēt nākotnes vajadzības, lai izstrādātu nacionālās inovācijas sistēmas ilgtermiņa vīziju, iespējamo specializāciju un investīciju virzienus.

 

Kā zināms, inovācijas sekmēšana ir viens no prioritārajiem ekonomikas ministra Arvila Ašeradena darbības virzieniem. Savukārt uzdevumu izstrādāt inovācijas sistēmas pārvaldības modeli ministrijai deva Ministru prezidenta vadītā Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome, kurā ir pārstāvētas vairākas ministrijas, kā arī valdības sadarbības partneri, t.sk. nozaru uzņēmumus pārstāvošās organizācijas, zinātnes un pētniecības atbalsta organizācijas, to starpā arī Latvijas Zinātņu akadēmija.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Lapas informācija atjaunota:    05-09-2016