Līdz 14. oktobrim Zaļo tehnoloģiju inkubators izsludinājis videi draudzīgu un inovatīvu biznesa ideju atlasi

07-10-2016

Zaļo tehnoloģiju inkubators līdz šā gada 14. oktobrim aicina biznesa ideju autorus iesniegt videi draudzīgu un inovatīvu biznesa ideju pieteikumus pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai.

 

Zaļo tehnoloģiju inkubatorā biznesa ideju autoriem ir iespēja notestēt savu ideju, saņemt finansiālu atbalstu, kā arī saņemt palīdzību klientu piesaistē. Zaļo tehnoloģiju inkubators sniedz pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumus.

 

Atbalsts pirmsinkubācijai paredzēts ekspertu konsultācijām idejas dzīvotspējas pārbaudei, tirgus izpētei, biznesa plāna sagatavošanai, semināru, darba grupu organizēšanai, komercdarbības idejas tehnoloģiskās ekspertīzes, kā arī ideju attīstītāju komandas veidošanai.

 

Šajā pirmsinkubācijas atlases kārtā plānots atbalstīt 20 biznesa idejas un pieejamais atbalsta apjoms vienam biznesa ideju autoram no 5 000 EUR līdz 10 000 EUR ar atbalsta intensitāti 100%. Pirmsinkubācijas atbalsta saņēmēja minimālais atbalsta saņemšanas ilgums nav ierobežots, bet maksimālais atbalsta saņemšanas ilgums ir 6 mēneši.

 

Atbalsta saņēmēji var būt fiziska persona vai fizisku personu apvienība, Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta zinātniska institūcija.

 

Papildu informācija un pieteikuma anketa publicēta Zaļo Tehnoloģiju inkubatora tīmekļa vietnē.

 

Pirmsinkubācijas atbalsta fonda desmitajā uzsaukumā saņemto biznesa ideju nosaukumi un informācija par idejas iesniedzēju ar Vērtēšanas komisijas lēmumu par apstiprināšanu vai noraidīšanu pirmsinkubācijas fonda saņemšanai tiks publicēti ZTI mājas lapā www.giic.lv līdz 2016. gada 28.oktobrim.

 

Kā zināms, pirmsinkubācijas fonda mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu, sniedzot atbalstu fiziskām personām un komersantiem inovatīvu videi draudzīgu biznesa ideju izstrādei un sākotnējai pārbaudei Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atbalstītajās jomās.

 

Pirmsinkubācijas pakalpojumus sniedz SIA "Green Industry Innovation Center", kas rīko pirmsinkubācijas biznesa ideju atlases kārtu uzsaukumus. SIA "Green Industry Innovation Center" līdzīpašnieki ir Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, kā arī Norvēģijas partneris – Norvēģijas industriālās attīstības korporācija SIVA.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

67013193

Lapas informācija atjaunota:    07-10-2016