Apstiprināta atbalsta programma inovāciju sekmēšanai un tehnoloģiju pārnesei

25-10-2016

Ministru kabineta 25. oktobra sēdē apstiprināta Ekonomikas ministrijas izstrādātā atbalsta programma uzņēmējiem „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”.

 

“Ciešākas sadarbības veidošana starp pētniecības sektoru un uzņēmējiem kopīgu inovācijas projektu īstenošanai ir būtisks virziens, kurā strādā Ekonomikas ministrija. Jaunā struktūrfondu programma ir atbalsts Latvijas zinātnisko institūciju rīcībā esošo pētniecisko izstrādņu komercializēšanai jeb, vienkāršoti izsakoties, pētījumu rezultātu pārvēršanai jaunos produktos un tehnoloģijās, tādejādi, cita starpā, radot iespēju arī paaugstināt zinātnisko institūciju ienākumus no valsts finansētu pētījumu komercializēšanas,” norāda Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

 

 

Atbalsta programmas mērķis ir atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, tādējādi sekmējot šo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs nolūkā palielināt pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas vai pārvēršot pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā. Vienlaikus atbalsta programma sekmēs inovāciju ieviešanu, sniedzot tiem atbalstu sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem, kuri tehnoloģiju pārneses ceļā attīstīs jaunus vai būtiski uzlabotus produktus vai tehnoloģijas.

 

Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 40 588 235 eiro. Programmu ieviesīs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Programmas ietvaros finansējums tiks novirzīts trim prioritārajiem virzieniem:

  • zinātnisko ideju komercializācijai - 27,7 milj. EUR;
  • uzņēmēju ideju komercializācijai - 8,9 milj. EUR;
  • atbalsts start-up uzņēmumiem - 3,9 milj. EUR.

 

Atbalsta programmas rezultātā līdz 2022. gada 31. decembrim plānots sasniegt šādus rezultātus:

- 1 764 706 eiro - piesaistītas privātās investīcijas pētniecībai un attīstībai;

- 100 – atbalstīti pētniecības rezultātu komercializācijas projekti;

- 320 – komersanti, kuri saņēmuši atbalstu jaunu produktu laišanai tirgū.

 

Detalizēti ar  MK apstiprināto MK noteikumu projektu "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A"" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv; www.eu2015.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

 

Lapas informācija atjaunota:    25-10-2016