Izstrādātas vienotas tehniskās prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm

08-02-2017

Iekšlietu ministrija informēja Ekonomikas ministriju, ka Valsts policija transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontrolei plāno izmantot dažāda veida ātruma mērierīces (t.s. radarus), līdz ar to nepieciešams izstrādāt normatīvo aktu, kas noteiktu vienotas tehniskās prasības dažādām ātruma mērierīcēm.

 

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas aicinājumu, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām institūcijām izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm” un aicina sabiedrību, īpaši šādu mērierīču (radaru) importētājus un piegādātājus, iesaistīties diskusijā par piedāvātajām vienotajām tehniskajām prasībām dažāda veida transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm (Doplera, lāzera, foto/video ātruma mērierīces).

 

Nosakot vienotas prasības šādām mērierīcēm, nākotnē būs iespējams izvairīties no nevajadzīgiem strīdiem par ātruma mērierīču atbilstību likuma “Par mērījumu vienotību” prasībām un to izmantošanas pieļaujamību ceļu satiksmes kontrolē.

 

MK noteikumu projektā plānots noteikt:

  • ātruma mērierīču definīcijas atkarībā no to funkcionalitātes;
  • būtiskās prasības ātruma mērierīcēm un specifiskās prasības Doplera un lāzera tipa ātruma mērierīcēm;
  • ātruma mērierīču precizitāti (maksimāli pieļaujamās kļūdas);
  • prasības attiecībā uz ātruma mērierīču metroloģisko parametru neietekmēšanu dažādu veidu un konstrukciju ātruma mērierīcēm;
  • prasības ātruma mērierīču mērījumu nolasīšanai, saglabāšanai un aizsardzībai.

 

Kā zināms, atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam metroloģijas jomā, transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm pirms to laišanas tirgū un nodošanas lietošanā ir veicama tipa apstiprināšana un pirmreizējā verificēšana.

 

Šobrīd Latvijas normatīvajos aktos nav noteiktas vispārīgās prasības ātruma mērierīcēm, līdz ar to nacionālā metroloģijas institūcija (SIA “LNMC” Metroloģijas birojs) tipa apstiprināšanas procesā vērtē ātruma mērierīces atbilstību Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas (OIML) definētajām prasībām.

 

Detalizētāk ar izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm” un tā anotāciju var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē sadaļā Diskusiju dokumenti.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

 

Lapas informācija atjaunota:    08-02-2017