Pēc dabasgāzes tirgus atvēršanas atbalsts koģenerācijā saražotajai elektroenerģijai plānots esošajā apmērā

09-02-2017

Ekonomikas ministrija izstrādājusi un saskaņošanai nodevusi grozījumus Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”, lai atbalsta aprēķināšanas formulu koģenerācijā saražotajai elektroenerģijai piemērotu situācijai pēc dabasgāzes tirgus atvēršanas.

 

Pašreizējā iepirkuma cenas aprēķina formulā esošais Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs sastāv no dabasgāzes tirdzniecības cenas un tirdzniecības, pārvades, uzglabāšanas un sadales pakalpojuma tarifa.

 

Kā zināms, līdz ar tirgus atvēršanu no 2017. gada 3. aprīļa vairs nebūs SPRK apstiprināts dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs (izņemot saistītajiem lietotājiem). Līdz ar to nepieciešamas arī izmaiņas nosacījumos, kā aprēķināt cenu, par kādu iepirkt dabasgāzes koģenerācijas stacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

 

Līdz ar rosinātajiem grozījumiem plānots SPRK apstiprināto dabasgāzes tirdzniecības gala tarifu aizstāt ar lielumu, ko veidos:

  • dabasgāzes cenā saistītajiem lietotājiem (mājsaimniecībām) iekļautā dabasgāzes tirdzniecības cena,
  • un tirdzniecības, pārvades, uzglabāšanas un sadales pakalpojuma tarifi tādā līmenī, kādi tie bijuši pirms dabasgāzes tirgus atvēršanas un bijuši iekļauti SPRK apstiprinātajā dabasgāzes tirdzniecības gala tarifā atkarībā no dabasgāzes patēriņa apjoma.

 

Rosinot šādas izmaiņas aprēķina formulā, plānots panākt, lai atbalsta apmērs dabasgāzes koģenerācijas stacijām, kas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, saglabātos esošajā līmenī.

 

Izmaiņas aprēķinos attieksies uz 95 dabasgāzes koģenerācijas stacijām ar elektrisko jaudu līdz 4 MW, kurām piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

 

Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 2017. gada 3. aprīlī.

 

Detalizēti ar saskaņošanai nodotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv; @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

 

Lapas informācija atjaunota:    09-02-2017