Preču eksports decembrī gada griezumā audzis par 7,6 procentiem

09-02-2017

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, pērn decembrī gada griezumā preču eksporta vērtība faktiskajās cenās pieauga par 7,6%, savukārt imports pieauga par 11,4%. Tādējādi eksporta-importa saldo decembrī samazinājās līdz -12% no kopējā tirdzniecības apgrozījuma (pērn decembrī – -10,3%).

 

Eksporta izaugsmi decembrī gada griezumā būtiski ietekmēja koksnes un tās izstrādājumu, farmācijas produktu, kā arī sauszemes transportlīdzekļu eksporta pieaugumi. Palielinājās arī optisko ierīču un aparātu, plastmasu un to izstrādājumu un zivju un vēžveidīgo eksporta vērtība. Savukārt samazinājās graudaugu kultūru eksporta vērtība.

 

Decembrī gada griezumā uz ES valstīm preču eksporta vērtība ievērojami pieauga – par 12,7%. To būtiski ietekmēja koksnes un tās izstrādājumu, sauszemes transportlīdzekļu, kā arī piena un piena produktu eksporta pieaugums. Savukārt saruka elektroierīču un iekārtu eksports. Strauji palielinājās arī eksports uz NVS valstīm – par 16,7% (tai skaitā uz Krieviju – par 19,8%). To ietekmēja farmācijas produktu, optisko, elektroierīču un iekārtu eksporta pieaugumi. Decembrī gada griezumā saruka eksports uz trešajām valstīm – par 18,8%, ko galvenokārt ietekmēja graudaugu produktu eksporta samazinājums.

 

Preču importa pieaugumā decembrī gada griezumā lielākais pozitīvais devums bija ķīmiskās rūpniecības preču, kā arī lauksaimniecības un pārtikas produktu importam, savukārt lielākais negatīvais devums bija minerālo produktu importam.

 

Kopumā 2016. gadā eksports bija par 0,4% mazāks nekā pirms gada, ko būtiski ietekmēja minerālo produktu un mehānismu, ierīču un elektroiekārtu eksporta samazinājumi. Savukārt pieauga transportlīdzekļu, ķīmiskās rūpniecības preču, koksnes un tās izstrādājumu, kā arī lauksaimniecības un pārtikas preču eksports. Preču imports 2016. gadā samazinājās par 1,7%, ko būtiski ietekmēja minerālo produktu importa samazinājums. 2016. gadā uzlabojās eksporta-importa saldo, kas sastādīja -8,6% no kopējā tirdzniecības apgrozījuma (2015.gadā – -9,3%).

 

Ārējās tirdzniecības dati tiek rēķināti faktiskajās cenās, tāpēc apgrozījumu ietekmē ne tikai apjomu izmaiņas, bet arī cenu svārstības. Gada laikā ir ievērojami samazinājušās cenas vairākās preču grupās (minerālie produkti, metāli un to izstrādājumi u.c.), kas negatīvi ietekmē kopējo tirdzniecības vērtību.

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta vecākais eksperts

 

Lapas informācija atjaunota:    09-02-2017