Latvijas Būvniecības padome piedāvā nozarei pieņemamāku regulējumu galvenā būvdarbu veicēja atbildībai par nodokļu nomaksu

17-02-2017

Latvijas Būvniecības padome (turpmāk – Padome) š.g. 16. februāra sēdē uzsvēra, ka pilnībā atbalsta godprātīgu nodokļu nomaksu būvniecības nozarē un nepieciešamību cīnīties pret nelegālo vai daļēji slēpto nodarbinātību jeb tā dēvētajām aplokšņu algām. Padome uzskata, ka būvniecībā nodarbinātajiem nepieciešams nodrošināt minimālo sociālās aizsardzības līmeni, bet darbinieku interešu aizsardzībai jāievieš kompleksi risinājumi, primāri vēršoties pret augsto ēnu ekonomikas līmeni nozarē un tās pamatelementu – aplokšņu algām.

 

Izvērtējot Finanšu ministrijas piedāvātos grozījumus likumā Par nodokļiem un nodevām ģenerāluzņēmēja atbildības ieviešanai, Padome saskata vairākus riskus un uzskata, ka būvniecībā nodarbināto darbinieku sociālo aizsardzību var sasniegt ar mazāk birokrātisku procesu. Papildu Padome uzskata, ka pieņemtais regulējums ievērojami kavēs ģenerālvienošanās noslēgšanu.

 

Šā gada 16. februāra sēdē Padome atbalstīja vairāku būvniecības nozares organizāciju kopīgi ar Ekonomikas ministriju izstrādātos priekšlikumus grozījumiem likumā Par nodokļiem un nodevām, kuri paredz alternatīvu regulējumu galvenā būvdarbu veicēja atbildībai par tā piesaistīto apakšuzņēmēju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

 

Priekšlikumi piedāvā vienkāršotu risinājumu, kas nosaka galvenā būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju atbildību, tiesības un pienākumus valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nomaksā, pretēji sarežģītajam valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu iekasēšanas mehānismam, kas tika pieņemts ar 2016.gada  23.novembra likuma Par nodokļiem un nodevām grozījumiem.

 

Piedāvātais alternatīvais regulējums būs efektīvāks un vienkāršāks, tas nemainīs VSAOI aprēķināšanas un samaksas kārtību, veicinās laicīgu un regulāru VSAOI maksājumu veikšanu, kā arī neparedzēs papildu birokrātiskās procedūras ne uzņēmējiem, ne arī Valsts ieņēmumu dienestam.

 

Padome nolēma priekšlikumus iesniegt izvērtēšanai Finanšu ministrijai. Detalizētāk ar Padomes priekšlikumiem var iepazīties šeit.

 

Vienlaicīgi ar grozījumiem likumā Par nodokļiem un nodevām Padome rosina virzīt grozījumus Būvniecības likumā, paredzot elektroniskās darba laika uzskaites ieviešanu noteiktās kategorijas būvobjektos jau ar 2018. gada 1. janvāri.

 

Kā zināms, 2016. gada 31. maijā 12 lielākās būvniecības nozares organizācijas un Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs un finanšu ministre parakstīja sadarbības memorandu, kas ietver pasākumu kopumu nozares problēmu risināšanai un nozares attīstības veicināšanai. Kā svarīgākie īstenojamie pasākumi ēnu ekonomikas mazināšanai būvniecības nozarē minēti nozares ģenerālvienošanās noslēgšana par minimālajiem atalgojuma līmeņiem būvniecības profesijās, elektroniskās darba laika uzskaites un tipveida būvniecības līgumu ieviešana.

 

 

 

 

Elita Rubesa - Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Lapas informācija atjaunota:    17-02-2017