Ašeradens Konkurētspējas ministru sanāksmē pārrunās jaunuzņēmumu atbalsta jautājumus

17-02-2017

Pirmdien, 20.februārī Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens piedalīsies Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē Briselē, Beļģijā, kuras laikā ministri diskutēs par jaunuzņēmumu atbalsta iniciatīvu, ieguldījumiem nemateriālajos aktīvos u.c. iekšējā tirgus un rūpniecības jautājumiem.

 

Eiropas Komisija 2016.gada novembrī nāca klajā ar iniciatīvu, paredzot atbalsta pasākumus jaunuzņēmumiem un strauji augošiem uzņēmumiem. Jaunuzņēmumu loma ES ekonomikā pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaugusi, īpaši ņemot vērā, ka tie veicina ne vien konkurētspēju un inovācijas, bet arī nodrošina jaunas darba vietas un rada pievienoto vērtību. Sanāksmes laikā ministri pārrunās Komisijas identificētos šķēršļus sekmīgai jaunuzņēmumu izaugsmei, kā arī jau esošas un jaunas iniciatīvas, kas vērstas uz jaunu iespēju radīšanu jaunuzņēmumiem.

 

Kā zināms, 2016.gada nogalē Latvijā tika pieņemts Jaunuzņēmumu likums, kas paredz ar šo gadu uzsākt atbalsta sniegšanu jaunuzņēmumiem. Strauji augoši jaunuzņēmumi ir nozīmīgs jaunu darba vietu radīšanas un inovācijas avots un šiem uzņēmumiem ir būtiska nozīme Latvijas un Eiropasekonomiskās izaugsmes, pievienotās vērtības un inovācijas sekmēšanā.

 

Jāatzīmē, ka jaunuzņēmumi Latvijā līdz šim jau ir spējuši piesaistīt vairāk kā 108 milj. EUR un to ekosistēmas pilnveide ir svarīgs solis tehnoloģiju un inovāciju vecināšanā, lai Latvija kļūtu par jaunuzņēmumu izvēli Nr.1 Baltijā.

 

Jaunuzņēmumu veiksmīgai attīstībai nepieciešams novērst birokrātiskus šķēršļus un vienkāršot administratīvās procedūras, kā arī ir jātiecas uz "tikai vienreiz" ("once only" - vienreiz iesniegta informācija ir pieejama un atkal izmantojama) principa ieviešanu dzīvē. Tāpat nepieciešams attīstīt principu "digitāls pēc noklusējuma" ("digital by default") publiskajā pārvaldē - katram valsts pakalpojumam primāri jābūt veidotam kā digitālam pakalpojumam. Šim principam ir jākļūst par normu arī ES līmenī.

 

ES līmeņa vienota jaunuzņēmumu izpratne definīcijas vai citā formātā paver iespēju mērķtiecīgi sniegt atbalstu jaunuzņēmumiem ar ES līmeņa instrumentiem.

 

Latvija atbalsta EK iniciatīvu veidot Jaunu prasmju programmu Eiropai, kas piedāvās visaptverošu pamatu nodarbinātības iespējām, ņemot vērā pieaugošo nepieciešamību darba tirgū pēc profesionāļiem un darbiniekiem ar digitālajām un papildu prasmēm. Tāpat arī atzinīgi vērtējama EK iecere veikt izmaiņas programmā "Apvārsnis2020" 2018.-2020.gada periodam, lai veicinātu atbalsta saņemšanu tieši strauji augošiem jaunuzņēmumiem.

 

Sanāksmes laikā ministri plāno pārrunāt aktuālo novērtējumu saistībā ar ieguldījumiem nemateriālajos aktīvos, kas raksturo uzņēmumu spēju uzlabot darba metodes un radīt inovatīvus produktus un ir viens no būtiskākajiem rādītājiem ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai. Pētījumi rāda, ka ieguldījumus nemateriālajos aktīvos ietekmē tādi faktori kā cilvēkresursu pieejamība, publiskās investīcijas pētniecībā un inovācijās, zinātnes un biznesa sasaiste, likumdošanas ietvars un finansējuma pieejamība.

 

Latvija aktīvi strādā pie izaicinājumiem inovāciju aktivitātes veicināšanai, kas iekļauj pasākumus gan tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai, sadarbības veicināšanai starp zinātniekiem un privāto sektoru, privātā sektora motivēšanā investēt pētniecībā un attīstībā, gan arī atbalsta sniegšanu inovatīvu un tehnoloģiski orientētu uzņēmumu attīstībai.

 

 

 

 

Elita Rubesa - Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Lapas informācija atjaunota:    17-02-2017