0% likme reinvestētajai peļņai motivē investēt augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbībā

07-03-2017

Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 

Mērķtiecīgas reformas un cieša sadarbība ar uzņēmējiem pēdējos gados Latvijai ļāvusi sasniegt augstus rezultātus – Pasaules Bankas “Doing Business 2017” pētījumā 190 valstu konkurencē Latvija ierindota augstajā 14. vietā, kas ir vēsturiski augstākais sniegums.

 

Ņemot vērā šobrīd vērojamos ar starptautisko konkurētspēju saistītos izaicinājumus, kā arī uzņēmēju identificētos sarežģījumus, nepieciešams turpināt īstenot uz tautsaimniecības attīstību ilgtermiņā vērstus pasākumus.

 

Ekonomikas ministrijas vīzija ir radīt izcilu uzņēmējdarbības vidi un virzīties uz inovatīvas ekonomikas modeli. Viena no uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas prioritātēm ir nodokļu sistēmas konkurētspējas celšana.

 

Nodokļu sistēma ir nozīmīgs ekonomiskās politikas instruments, kas jāpieskaņo tautsaimniecības attīstības mērķiem un prioritātēm, radot motivējošu sistēmu uzņēmējdarbības attīstībai.

 

Lai veicinātu valsts nodokļu sistēmas konkurētspēju un radītu priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai, Ekonomikas ministrija par vienu no ilgtermiņa risinājumiem piedāvā 0% likmi reinvestētajai peļņai, kas ļaus uzņēmumiem veidot kapitāla uzkrājumus un ieguldīt tos tālākā attīstībā. Tā motivēs uzņēmumus investēt augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbībā, kas sekmēs inovatīvas ekonomikas veidošanos Latvijā.

 

0% likme reinvestētajai peļņai kalpos kā motivējošs instruments uzņēmējiem investēt pašu kapitālā. Palielinoties uzņēmumu pašu kapitālam, palielināsies uzņēmumu kredītspēja un attiecīgi tiks radītas jaunas iespējas jaunām investīcijām. Mums ir jārada stimuls, kas ļauj uzņēmumiem attīstīties straujāk un kļūt konkurētspējīgākiem.

 

Izstrādājot nodokļu sistēmas normatīvo regulējumu, būtiski ir radīt vienkāršu un lētu nodokļu nomaksu un administrēšanu. Jo mazāks administratīvais slogs uzņēmējiem, jo lētāk šo pakalpojumu var sniegt valsts.

 

Mēs nupat esam ieviesuši Latvijā unikālu un modernu jaunuzņēmumu jeb startup uzņēmumu regulējumu un īpašas atbalsta programmas, kas atzinīgi novērtētas pasaulē. 0% likme reinvestētajai peļņai var kļūt par nākamo straujo soli investīciju pieauguma sekmēšanā, līdz ar to veicinātu labi apmaksātu darba vietu veidošanos un kopējo iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanos.

 

Jāapzinās arī, ka 0% reinvestētās peļņas likmes iniciatīva ir tikai daļa no kopējās nodokļu sistēmas. Sagaidām, ka šai sistēmai jābūt modernai, kas vienlaikus sekmē gan dažāda lieluma un profila uzņēmumu izaugsmi, gan valsts funkciju efektīvu nodrošināšanu.  

Lapas informācija atjaunota:    07-03-2017