Nav pieļaujama pircēju maldināšana, nekorekti norādot preču izcelsmes valsti

09-03-2017

Lai veicinātu Latvijā ražotās lauksaimniecības produkcijas izcelsmes izsekojamību, kā arī mazinātu ēnu ekonomiku lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā, Ekonomikas ministrija rosina veikt  grozījumus Ministru kabineta noteikumos par tirdzniecības organizēšanu tirgos un ielu tirdzniecībā.

 

Preču izcelsmes valsts kontroles veicināšanai plānots noteikt papildu pienākumus pašvaldībai:

  • izsniegt izziņu tirdzniecības dalībniekiem, kurā sniegta informācija par pašu  audzēto svaigo augļu, dārzeņu, ogu un svaigās gaļas izcelsmi;
  • reizi mēnesī informēt Valsts ieņēmumu dienestu un Pārtikas un veterināro dienestu par izsniegtajām atļaujām ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai, norādot tirdzniecības dalībniekus un realizējamo preču grupas.

 

Negodprātīgu tirgotāju izskaušanai rosinām noteikt papildu tiesības tirdzniecības organizatoram un tirgus pārvaldītājam:

  • pienākumu sekot līdzi pašvaldības izziņā minētās informācijas precīzai norādei tirdzniecības vietā un tam, lai tirdzniecības dalībnieks tirdzniecības vietā korekti norāda informāciju par sevi un pārdotu tikai ielu tirdzniecības atļaujā minētās preces vai tirgus gadījumā tikai pieteikumā minētās preces;
  • tiesības ierādīt tirdzniecības dalībniekam tirdzniecības vietu tirgus teritorijā, ja tas izpildījis visus nosacījumus un veic godprātīgu uzņēmējdarbību;
  • izveidot tirdzniecības dalībnieku uzskaites reģistru tirgos un nodrošināt piekļuvi tam uzraudzības un kontroles iestādēm;
  • noteikt gadījumus, kad tirgus pārvaldītājs var vienpusēji lauzt nomas līgumu vai cita veida vienošanos par tirdzniecības vietas izmantošanu ar tirdzniecības dalībnieku.

 

Savukārt ēnu ekonomikas mazināšanai plānots paplašināt tirgus uzraudzības iestāžu pilnvaras un noteikt, ka ielu tirdzniecības organizatora un tirgus pārvaldītāja darbību uzrauga un kontrolē arī Valsts ieņēmumu dienests, Pārtikas un veterinārais dienests un pašvaldības policija.

 

Kā zināms, jau 2016. gadā aizsākās Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) iniciētas diskusijas par ēnu ekonomikas mazināšanas nepieciešamību lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā, tostarp aktualizējot arī jautājumu par nekorektu lauksaimniecības preču izcelsmes valsts norādīšanu ielu tirdzniecības vietās un tirgos, tādējādi maldinot patērētāju par to, vai attiecīgā prece ir Latvijā ražota vai arī tā ir ievesta no citas valsts. LOSP norādījusi, ka šāda rīcība negatīvi ietekmē vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju konkurenci un maldina patērētājus, tāpēc nepieciešamību veikt izmaiņas regulējumā atbalstīja arī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija.

 

Detalizēti ar Ekonomikas ministrijas izstrādātajiem un šobrīd saskaņošanai nodotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

 

Elita Rubesa-Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Lapas informācija atjaunota:    09-03-2017