Ašeradens: Latvijai un Gruzijai ir plašas iespējas ekonomisko attiecību tālākai attīstīšanai un padziļināšanai

20-03-2017

Šā gada 17.martā Rīgā notika Latvijas – Gruzijas starpvaldību komisijas (SVK) ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos trešā sēde, kuras laikā pārrunāts līdz šim paveiktais Latvijas un Gruzijas ekonomiskajā sadarbībā, kā arī iespējas paplašināt abu valstu sadarbību vairākās jomās. No Latvijas puses sēdi vadīja Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, bet no Gruzijas puses – Gruzijas ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības ministrs Giorgijs Gakharija (Giorgi Gakharia).

 

Latvijai un Gruzijai jau vēsturiski ir izveidojušās labas un draudzīgas attiecības. Lai arī abu valstu tirdzniecības apjomi un investīcijas pēdējo gadu laikā uzrāda pieaugošu tendenci, pastāv plašas iespējas ekonomisko attiecību tālākai attīstīšanai un padziļināšanai. Tādēļ mums aktīvi jāizmanto abu valstu ekonomiskais potenciāls divpusējās tirdzniecības un investīciju sadarbības paplašināšanai,” sēdē uzsvēra A.Ašeradens.

 

 

Puses atzinīgi novērtēja līdz šim paveikto divpusējās sadarbības sekmēšanā. Kopš iepriekšējās SVK ir notikušas tūrisma, lauksaimniecības, transporta, izglītības, IKT, standartizācijas un metroloģijas, veselības aizsardzības un nodarbinātības ekspertu tikšanās pieredzes un informācijas apmaiņas nolūkos, organizējot dažādus kopīgus seminārus, piedaloties izstādēs, kā arī tiek īstenoti kopīgi projekti. Tā, piemēram, Latvija un Gruzija aktīvi sadarbojas jautājumos, kas ir saistīti ar konteinervilcienu “ZUBR” un šā gada janvārī puses atbalstīja nepieciešamību paplašināt tā maršrutu. Savukārt Latvijas Standartizācijas institūcija (LVS), īstenojot 2015.gada decembrī SVK 2.sēdes laikā noslēgto sadarbības memorandu, sadarbībā ar Lielbritānijas un Dānijas institūcijām tuvākajā laikā plāno realizēt divu gadu TWINNING projektu par atbalstu Gruzijas Nacionālajai standartizācijas un metroloģijas aģentūrai.

 

SVK laikā puses vienojās aktīvāk sekmēt sadarbību tādās jomās kā lauksaimniecība, pārtikas ražošana, transports un loģistika, tūrisms (tai skaitā, veselības), enerģētika, IKT, inovācijas un start-up, vides aizsardzība, tīrās tehnoloģijas, standartizācija, kā arī izglītība, zinātne, sports un jaunatnes lietas, kultūra, reģionālā sadarbība, t.sk. dalība abu valstu reģionālajos biznesa forumos, investīcijas u.c..

 

Lai sekmētu sadarbību uzņēmējdarbības un investīciju jomā, puses vienojās stiprināt sadarbību starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Gruzijas Uzņēmējdarbības attīstības aģentūru.

 

Papildu informācija par Latvijas un Gruzijas sadarbību:

2016.gadā Gruzija bija 54. lielākais Latvijas ārējās tirdzniecības partneris. Kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums pieauga par 2,9% un veidoja 29,7 milj. EUR (eksports: 22,6 milj. EUR, imports: 7,1 milj. EUR).

Nozīmīgākās Latvijas eksportpreces uz Gruziju ir pārtikas rūpniecības produkti (zivis, alkoholiskie dzērieni), ķīmiskās rūpniecības preces (medikamenti), mašīnas, mehānismi un elektriskās ierīces (elektriskās kontroles vai sadales iekārtas) u.c. Savukārt no Gruzijas Latvija importē pārtikas rūpniecības produktus un augu valsts produktus (svaigu vīnogu vīns, rieksti, garšvielas) utt.

2017.gada sākumā pēc investīcijām Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā Gruzija  ierindojas 46. vietā ar kopējo investīciju apjomu 4,7 milj. EUR un 109 uzņēmumiem.

 

 

 

Elita Rubesa-Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv; @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Lapas informācija atjaunota:    20-03-2017