Būvniecības nedēļa – nozīmīgs diskusiju forums nozares tālākās izaugsmes sekmēšanai

03-05-2017

Ekonomikas ministrijas (EM) un Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) organizētajā ikgadējā “Būvniecības nedēļā 2017” 18.-21. aprīlī vairāk nekā 400 būvniecības un kokrūpniecības nozares eksperti, politikas veidotāji, izglītības un valsts iestāžu speciālisti diskutēja par būvniecības nozares aktualitātēm politikā, būvnormatīvos un izglītībā.

 

Būvniecības nedēļa, kas šogad tika organizēta jau trešo gadu pēc kārtas, kļuvusi par nozīmīgu diskusiju forumu, kurā tiekas vairāki simti būvniecības un ar to saistīto nozaru eksperti un diskutē par tālākajiem soļiem nozares izaugsmes sekmēšanā, politikas un uzraudzības pilnveidošanā.  

 

“Pozitīvi vērtējams, ka pērn noslēgtā būvniecības nozares un valsts sadarbības memoranda izpildē vērojams progress visos memorandā noteiktajos punktos ne tikai uzsākts aktīvs darbs, bet redzami pirmie rezultāti. Cieši sadarbojoties ar nozari, šogad izstrādāta būvniecības nozares stratēģija, izveidots būvnormatīvu sistēmas tālākās attīstības koncepcijas pirmais variants, pieņemti grozījumi ugunsdrošības noteikumos koka ēkām,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

 

Gandarījumu par gada laikā paveikto pēc memoranda noslēgšanas Būvniecības nedēļas laikā pauda arī BVKB direktora pienākumu izpildītājs Māris Demme, norādot, ka, iepazīstoties ar citu valstu pieredzi, rasti jauni risinājumi, kā stiprināt būvniecības kvalitātes kontroles sistēmu Latvijā.

 

Būvniecības nedēļa 18. aprīlī tika atklāta ar Politikas dienu, kuras fokusā bija būvniecības nozares konkurētspēja, veicamie pasākumi birokrātijas mazināšanai, kā arī Ekonomikas ministrijas un nozares izstrādātā būvniecības attīstības stratēģija. Latvijas Būvniecības padome sadarbībā ar nozari ir izstrādājusi Latvijas būvniecības nozares attīstības stratēģiju 2017.-2024. gadam, kas palīdzēs attīstīt Latvijas iekšējo tirgu, veicinot būtisku investīciju piesaisti. Būvniecības nedēļas laikā valdības un nozares pārstāvji vienojās, ka jāturpina būvniecības nozares normatīvā regulējuma pilnveide, t.sk. atbildības sadalījums starp būvniecības procesā iesaistītajiem dalībniekiem un elektroniskā būvprojektu iesniegšana un saskaņošana Būvniecības informācijas sistēmā.

 

Būvniecības nedēļā īpaši jāizceļ starptautiskais Koka apbūves forums, kas šogad norisinājās pirmo reizi. Lai veicinātu koka daudzstāvu ēku būvniecību Latvijā, pieredzē par koka apbūves priekšrocībām, specifiku, ilgtspēju, normatīvo regulējumu, pozitīvajiem piemēriem, kā arī par Latvijas tirgus potenciālu dalījās gan pašmāju, gan arī ārvalstu eksperti. Diskusijas noslēgumā EM pauda gandarījumu par veiksmīgo sadarbību ar būvniecības nozari un plānotajām izmaiņām koka ēku būvniecībā, kā arī informēja par būvniecības apjoma pieauguma prognozēm. Koka ēku būvniecība nākošos gados varētu veidot 1-3% no būvniecības apjoma.

 

Būvnormatīvu un standartu dienā tika pārrunāti būvnormatīvu sistēmas turpmākās attīstības koncepcijas varianti, lai nodrošinātu būvju kvalitāti un drošību. Izskanējušie secinājumi ir būtiski koncepcijas pabeigšanai, kas plānota šā gada vasarā.

 

Būvniecības nedēļa noslēdzās ar Tehniskās izglītības dienu, kurā būvniecības nozares un izglītības eksperti diskutēja par konkurētspējīgas augstākās un profesionālās izglītības pilnveidi atbilstoši nozares vajadzībām.

 

“Būvniecības nedēļas 2017” kopsavilkums.

“Būvniecības nedēļas 2017” prezentācijas publicētas BVKB mājaslapā.

 

Būvniecības nedēļas pasākumus organizēja EM un BVKB sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi, Latvijas Būvuzņēmēju partnerību, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Kokrūpniecības federāciju, Latvijas Būvnieku asociāciju, Latvijas Standartu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

 

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv; www.energoefektivakaeka.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

 

Lapas informācija atjaunota:    03-05-2017