Aprīlī vērojamas mēnesim raksturīgas cenu pārmaiņas

11-05-2017

Patēriņa cenu izmaiņas
procentos

 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2017.gada aprīlī, salīdzinot ar martu, patēriņa cenu līmenis pieauga par 0,4%. Gan precēm, gan pakalpojumiem tas palielinājās par 0,4 %.

 

Šogad cenu pieaugums aprīlī bija līdzīgs kā iepriekšējos gados - pēdējos gados aprīlī patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,4-0,6 %.

 

Aprīlī tāpat kā martā patēriņa cenu dinamiku galvenokārt noteica sezonai raksturīgais cenu pieaugums apģērbiem un apaviem. Cenas apģērbiem un apaviem aprīlī palielinājās par 5,3% (apģērbiem cenas pieauga par 2,8%, bet apaviem cenas pieauga par 12,8%), kas kopējo patēriņa cenu līmeni palielināja par 0,3 procentpunktiem.

 

Paaugstinoša ietekme aprīlī bija arī pārtikas cenu kāpumam par 0,5%, kas kopējo patēriņa cenu līmeni palielināja par 0,1 procentpunktu. Lielākā ietekme sezonālu faktoru ietekmē bija cenu kāpumam dārzeņiem. Savukārt pasaules pārtikas cenas aprīlī samazinājās – par 1,8%, ko ietekmēja cenu kritums visās galvenajās produktu grupās, izņemot gaļu. Visstraujāk cenas samazinājās cukuram, augu eļļām un piena produktiem, ko ietekmēja vājāks pieprasījums pasaulē un straujāks produkcijas pieaugums lielākajās ražotājvalstīs.

 

Cenas pakalpojumiem aprīlī palielinājās vidēji par 0,4%, kas kopējo patēriņa cenu līmeni palielināja par 0,1 procentpunktu. Straujākais kāpums bija pasažieru gaisa transporta pakalpojumiem, kompleksiem atpūtas pakalpojumiem un autotransporta apdrošināšanai.

Cenas aprīlī par 3,3% pieauga arī personīgās aprūpes precēm.

 

Lielākā pazeminošā ietekme aprīlī bija degvielas cenu kritumam par 2,6%, kas kopējo patēriņa cenu līmeni samazināja par 0,1 procentpunktu. Aprīlī pasaules naftas cenām bija vērojams neliels kāpums – mēneša laikā tās vidēji pieauga par 1,4%. Mēneša vidū tās pieauga līdz 54 USD par barelu, kas bija saistīts ar gaidām par naftas eksportētājvalstu organizācijas OPEC un tās partneru spēju vienoties par turpmāku naftas ieguves ierobežošanu. Mēneša beigās situācija mainījās, naftas cenām samazinoties līdz 49 USD par barelu saistībā ar ieguves apmēra pieaugumu Amerikas Savienotajās Valstīs un ieguves atsākšanu Lībijā.

 

2017.gada aprīlī, salīdzinot ar iepriekšējā gada aprīli, patēriņa cenas pieauga par 3,4%. Gada vidējā inflācija bija 1,4 procenti.

 

Šogad vidējā gada inflācija būs augstāka nekā 2016.gadā un var sasniegt 3%. To ietekmēs galvenokārt pasaules naftas un pārtikas cenu svārstības, kā arī ekonomisko aktivitāšu pieaugums un atalgojuma kāpums.

 

 

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Ieva Šnīdere

EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta vecākā referente

Lapas informācija atjaunota:    11-05-2017