Valsts un pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām savlaicīgi jāveic iepirkums jauna dabasgāzes tirdzniecības līguma noslēgšanai

12-05-2017

Šā gada 3. aprīlī dabasgāzes tirgus Latvijā tika atvērts brīvai konkurencei un par tirgus dalībniekiem kļuvušas visas juridiskās personas, t.sk. valsts un pašvaldības iestādes, valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības, kā arī uzņēmēji.

 

Ekonomikas ministrija atgādina, ka juridiskām personām, kas savā darbībā izmanto dabasgāzi, līdz šā gada 15. jūnijam jānoslēdz jauns dabasgāzes tirdzniecības līgums.

 

Aicinām visas juridiskās personas izvērtēt tirgotāju piedāvājumus un izvēlēties sev piemērotāko piedāvājumu. Vienlaikus norādām, ka arī gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums nemainīt tirgotāju, juridiskai personai ir jānoslēdz jauns tirdzniecības līgums.

 

Ņemot vērā, ka valsts un pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām jauna tirdzniecības līguma noslēgšanai jāpiemēro Publisko iepirkumu likumā vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktā kārtība, aicinām dabasgāzes iepirkumu plānot un atbilstošo iepirkuma procedūru veikt savlaicīgi, lai līgumu varētu noslēgt norādītajā termiņā.

 

Ja juridiskā persona līdz šā gada 15. jūnijam nenoslēgs jaunu līgumu, līdz šā gada 1. jūlijam dabasgāzi tai piegādās esošais tirgotājs, bet pēc 1. jūlija tā saņems dabasgāzi pēdējās garantētās piegādes ietvaros par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) apstiprinātu cenu plus 20%.

 

Šobrīd gatavību sākt aktīvu darbību dabasgāzes tirgū paudis 21 komersants, ar kuriem var iepazīties Regulatora tīmekļvietnē publicētajā tirgotāju reģistrā:  https://www.sprk.gov.lv/aktuali/dabasgazes-tirgotajiem. Par tirgotāju piedāvājumiem ir iespējams uzzināt:

  • vēršoties pie konkrētā tirgotāja;
  • tirgotāja tīmekļa vietnē publicētajā informācijā;
  • tirgotāja individuāli izplatītajā informācijā katram dabasgāzes lietotājam.

 

Ministrija aicina arī tirgotājus aktīvi iesaistīties atvērtā dabasgāzes tirgū, izstrādājot piedāvājumus dažādām klientu grupām, izglītojot un uzrunājot potenciālos klientus un sniedzot informāciju par saviem piedāvājumiem.

 

Mājsaimniecības lietotājiem paredzēta pakāpeniska tirgus atvēršana – t.i., arī pēc 2017. gada 3. aprīļa tie mājsaimniecības lietotāji, kuri nevēlas mainīt tirgotāju, turpina saņemt dabasgāzi no esošā tirgotāja par Regulatora noteiktu (regulētu) cenu, tādējādi kļūstot par saistītajiem lietotājiem. Šādā gadījumā pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem par regulētu cenu ir noteikts publiskajam tirgotājam, kas līdz 2019. gadam būs AS “Latvijas Gāze”.

 

Atvērts dabasgāzes tirgus rada priekšnoteikumus konkurencei starp tirgotājiem, kas nodrošinās labāku pakalpojuma kvalitāti un lielākas izvēles iespējas visiem dabasgāzes lietotājiem. Dabasgāzes tirgus atvēršana Latvijā palielinās dabasgāzes piegādes drošību un enerģētisko neatkarību nākotnē, kā arī stiprinās Eiropas Savienības vienoto dabasgāzes tirgu.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis 67013193

E-pasts Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web www.em.gov.lv

Seko mums Twitter @EM_gov_lv

Youtube http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Lapas informācija atjaunota:    12-05-2017