2017.gada 1.ceturksnī būvniecības apjomiem pozitīvs pieaugums

12-05-2017

Pēc būvniecības apjomu krituma 2016.gadā, šogad būvniecības nozarē vērojamas pozitīvas tendences un būvniecības izaugsmes tempi pieaug. 2017.gada 1.ceturksnī būvniecības apjomi bija par 9,1% lielāki nekā 2016.gada atbilstošajā periodā (faktiskajās cenās). Tas lielā mērā ir saistīts ar Eiropas Savienības struktūrfondu projektu uzsākšanu un īstenošanas intensitāti.

 

 

2017.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2016.gada 1.ceturksni, būvniecības apjomu pieaugums bija vērojams gan ēku, gan inženierbūvju pamatkategorijās.

 

Visstraujāk pieauga ēku būvniecības apjomi – gandrīz par 12%. To galvenokārt ietekmēja dzīvojamo ēku būvniecības apjomu pieaugums (par 1/5). Visstraujākais pieaugums dzīvojamo ēku kategorijā bija vērojams vienu un triju un vairāku dzīvokļu māju būvniecības kategorijā. 2017. gada 1. ceturksnī dzīvojamo māju būvniecības apjomu īpatsvars veidoja 19% no visas būvniecības (salīdzinājumam, 2013.gada 1.ceturksnī - 14%).

 

Nedzīvojamo māju būvniecības apjomi pieauga par 8,2%, salīdzinot ar 2016.gada atbilstošo periodu. Rūpniecisko ražošanas ēku un noliktavu būvniecības apjomi pieauga par apmēram 1/5. Sarukums bija vērojams sporta ēku, muzeju un bibliotēku kategorijā.

 

Inženierbūvju kategorijā būvniecības apjomi pieauga nedaudz lēnākos tempos nekā ēku būvniecības apjomi un bija par 3,7% lielāki nekā 2016.gada 1.ceturksnī. Visstraujāk pieauga ostu un dambju un tiltu un tuneļu būvniecības apjomi. Straujš pieaugums bija vērojams arī lauku saimniecību nedzīvojamo ēku kategorijā. Sarukums bija vērojams tikai šoseju, ielu, ceļu, lidlauku, skrejceļu un dzelzceļa līnijas būvniecības apjomos. 2017.gada 1. ceturksnī inženierbūvju būvniecības apjomu īpatsvars veidoja vairs tikai 26% no visas būvniecības (salīdzinājumam, 2013.gada 1.ceturksnī – 43%). Paredzams, ka turpmākajos gados inženierbūvju būvniecības apjomi ievērojami pieaugs, ņemot vērā, ka tiks īstenoti Eiropas Savienības struktūrfondu projekti un tiks uzsākti arī vērienīgi infrastruktūras projekti.

 

Izsniegto būvatļauju skaits 2017.gada 1.ceturksnī saruka par 8%, salīdzinājumā ar 2016.gada 1.ceturksni. Tika izsniegtas 792 būvatļaujas, kas bija par 7,8% mazāk nekā 2016.gada attiecīgajā periodā. No kopējā izsniegto būvatļauju skaita lielākā daļa (70%) būvatļaujas izsniegtas jaunbūvju būvniecībai (galvenokārt viena dzīvokļa māju un citu nedzīvojamo ēku būvniecībai).

 

Nākamajos gados paredzams būvniecības apjomu kāpums, ko nodrošinās Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošana.

 

 

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Vita Skuja

EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta vecākā eksperte

Lapas informācija atjaunota:    12-05-2017