Vēl līdz 1. jūnijam var iesniegt projektus Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas konkursam

16-05-2017

Atgādinām, ka vēl līdz šā gada 1. jūnijam uzņēmēji un to pārstāvošās organizācijas, valsts, reģionālās vai pašvaldības iestādes, kā arī publiskā un privātā sektora partnerības organizācijas, lepojoties ar veiktajiem pasākumiem uzņēmējdarbības sekmēšanai Latvijā, var pieteikties dalībai Eiropas Komisijas ikgadējā konkursā „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2017”.

 

Konkursa mērķis ir apzināt un novērtēt visveiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu veicinātājus visā Eiropā, īpaši izcelt uzņēmējdarbības labāko politiku un labāko praksi, veidot izpratni par uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

 

Žūrijas galvenā balva tiks piešķirta visradošākās un iedvesmojošākās uzņēmējdarbības veicināšanas idejas autoriem katrā no konkursa sešām nominācijām:

 

  • Uzņēmējdarbības gara veicināšana, kurā tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbības domāšanas veidu, īpaši jauniešu un sieviešu vidū.
  • Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs, kurā tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas palīdz uzlabot uzņēmējdarbības un vadības prasmes.
  • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana, kurā tiek novērtēta valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa novatoriskā iniciatīva, kas veicina uzņēmumu veidošanu un izaugsmi, vienkāršajiem uzņēmējiem paredzētās likumdošanas un administratīvās procedūras, kā arī īsteno principu “domā par mazajiem vispirms”, lai tādējādi rūpētos par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
  • Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai, kurā tiek novērtētas iniciatīvas, kas valsts, reģionālajā vai vietējā līmenī mudina uzņēmumus — īpaši mazos un vidējos — izmantot Eiropas Savienības un pasaules tirgus sniegtās iespējas.
  • Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība, kurā tiek novērtēti valsts, reģionālo vai pašvaldības iestāžu vai valsts un privātā sektora sadarbības pasākumi, kas sekmē uzņēmumu sociālo atbildību mazajos un vidējos uzņēmumos. Šajā kategorijā tiks novērtēti arī centieni sekmēt uzņēmējdarbību nelabvēlīgā situācijā esošajās grupās, piemēram, bezdarbnieku - īpaši ilgstošo bezdarbnieku, legālo migrantu, cilvēku ar īpašām vajadzībām un etnisko minoritāšu vidū.

 

Konkursam ir divas atlases kārtas — vispirms nacionāla līmeņa atlases kārta, kuru Latvijā organizē Ekonomikas ministrija; pēc tam Eiropas mēroga atlase, kurā augsta līmeņa žūrija izvēlēsies piecus uzvarētājus.

 

Nacionāla līmeņa atlasei pretendentiem līdz š.g. 1. jūnijam ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa (latviešu un, vēlams, angļu valodā) un jānosūta Ekonomikas ministrijai. Papildu informācija par konkursu un pieteikumu anketa publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

 

Nacionālajā līmenī pieteikto projektu vērtēšanu veiks žūrija, kuras pamatsastāvu veido Tautsaimniecības konsultatīvās padomes Mikro un mazo uzņēmumu komisijas locekļi, kas pārstāv gan valsts un pašvaldības iestādes, gan uzņēmējus un to pārstāvošās organizācijas. Projektu vērtēšana nacionālajā atlasē notiks saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajiem atlases un atbilstības kritērijiem. Nacionālā līmeņa divi uzvarētāji līdz š.g. 3. jūlijam tiks paziņoti un tiks nominēti Eiropas līmeņa konkursam.

 

Eiropas līmeņa atlase notiks līdz š.g. septembrim, kuras ietvaros visu ES dalībvalstu pieteikumus izvērtēs augsta līmeņa žūrija, kuras sastāvā būs akadēmisko aprindu, uzņēmumu un to pārstāvošo organizāciju, Eiropas Komisijas un prezidējošās valsts augsta līmeņa pārstāvji. Tāpat Eiropas Komisija aicinās attiecīgā gada žūrijas galvenās balvas ieguvēju piedalīties nākošā gada konkursa žūrijas darbā. Visi dalībnieki, ko attiecīgā valsts izvirzījusi Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvu konkursam, tiks aicināti piedalīties apbalvošanas ceremonijā 2017. gada novembrī Igaunijā.

 

Pērn dalībai Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2016” Ekonomikas ministrija pieteica divus projektus - “Radām Novadam”, kas arī saņēma Eiropas Komisijas atzinību kā labākais uzņēmējdarbības gara veicināšanas projekts Latvijā un tika atzīts par vienu no labākajiem šādiem projektiem Eiropas līmenī 2016. gadā; savukārt „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” tika nominēts dalībai konkursa kategorijā “Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs”.

 

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

T.: 67013193

Lapas informācija atjaunota:    16-05-2017