Ašeradens: reģionu attīstības sekmēšana ir Latvijas ekonomikas straujākas izaugsmes avots

16-05-2017

Uzrunājot Ministru kabienta sēdes dalībniekus Daugavpilī, Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens uzsvēra, ka Latvijas ekonomiskās izaugsmes galvenie rādītāji šobrīd ir iepriecinoši – iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugums ir straujākais kopš 2012. gada sākuma – 3,9% pirmajā ceturksnī, eksporta pieaugums ir stabils – šā gada prognoze – 4% kāpums, bezdarba līmenis ir zemākais piecu gadu laikā, kā rezultātā pieaugusi arī nodarbinātība, un līdz ar ienākumu kāpumu vērojams arī kreditēšanas kāpums gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām. Diemžēl reģionu griezumā joprojām vērojamas nozīmīgas atšķirības.

 

“Lai noturētu šādu ekonomikas izaugsmi, nepieciešams sistemātiski turpināt darbu pie valdības deklarācijā nosprausto mērķu īstenošanas. Eksporta un investīciju stimulēšana, produktivitātes pieaugums un cilvēkkapitāla attīstības veicināšana – tie ir būtiskākie faktori, pie kā intensīvi strādājam, lai nodrošinātu tālāku Latvijas ekonomikas izaugsmi – vismaz 3% IKP pieauguma līmenī šajā gadā. Tāpat ļoti svarīgi veicināt uzņēmēju motivāciju modernizēt un paplašināt ražošanu, ieguldot inovācijās un attīstībā,” norādīja ministrs.

 

Latgales reģiona ieguldījums kopējā valsts IKP ir vien 7%, mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi Latgalē ir viszemākie (654 EUR/mēnesī uz vienu mājsaimniecību), arī iedzīvotāju skaita izmaiņas Latgales reģionā ir lielākas kā citos reģionos – Latgales novados vērojams vidēji 30% iedzīvotāju samazinājums, salīdzinot ar 1996. gadu.

 

Vienlaikus jāuzsver, ka Latgales reģiona ekonomikā ir virkne spēcīgu uzņēmumu, kas ražo augstas pievienotās vērtības produktus un ar kuriem varam lepoties – dokumentu un naudas atpazīšanas iekārtu ražotājs SIA “Regula Baltija”, lielformāta saplākšņu ražotājs SIA “Verems RSEZ”, elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražotājs SIA “AXON CABLE”, optisko šķiedru kabeļu ražotājs SIA “Light GUIDE Optics International”, lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražotājs SIA “Zieglera mašīnbūve” un citi. Latgales reģionā uz katriem 1000 iedzīvotājiem ir 69 aktīvi uzņēmumi, kas salīdzinoši ir vien par 9 uzņēmumiem mazāk kā Pierīgas reģionā.

 

 

“Reģionu attīstības sekmēšana ir Latvijas ekonomikas straujākas izaugsmes avots. Latgales reģiona straujākai attīstībai svarīgi ir fokusēties uz attīstības centriem reģionā, sekmēt ārvalstu investīciju piesaisti un tehnoloģiju pārnesi, kā arī industriālo zonu un cilvēkresursu attīstību, paaugstinot izglītības kvalitāti,” norāda ministrs.

 

Tāpēc mērķtiecīgi tiek veidota Latgales reģiona zināšanu pārneses un biznesa atbalsta ekosistēma. Reģionā ir vairākas spēcīgas augstākās un profesionālās izglītības iestādes, kā arī valsts atbalsta instrumentu “vēstniecības” – biznesa inkubatori un Attīstības finanšu institūcijas Altum reģionālie centri Rēzeknē un Daugavpilī, Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (SEZ) un Latgales uzņēmējdarbības centrs Daugavpilī. Reģionā sāk veidoties arī spēcīgas industrialās zonas – Daugavpilī, Rēzeknē, Krāslavā, tuvākajā nākotnē arī Ludzā.

 

Kā zināms, lai diskutētu par Latgales reģiona izaugsmei aktuāliem jautājumiem, šā gada 16. maija valdības sēde notiek Daugavpilī, kuras laikā ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens informēja klātesošos par ražošanas attīstības veicināšanas un investoru piesaistes iespējām reģionos, kā arī par aktuālajām valsts atbasta programmām uzņēmējiem.

 

Pirms valdības sēdes ministrs apmeklēja biznesa inkubatoru Daugavpilī un tikās ar tā darbiniekiem, pārrunājot inkubatora pirmo mēnešu darbības rezultātus, jauno uzņēmēju intereses un vajadzības. Biznesa inkubators Daugavpilī jau savas darbības pirmajos mēnešos (kopš 2017. gada janvāra) kļuvis par uzņēmējdarbības veicināšanas centru ne tikai inkubatora dalībniekiem, bet visiem reģiona uzņēmējiem. Savukārt, pēc valdības sēdes ministrs tiksies ar Daugavpils pilsētas un Latgales reģiona uzņēmējiem un pārrunās uzņēmējiem aktuālos jautājumus un vajadzības, kā arī informēs par pieejamo un plānoto valsts atbalstu uzņēmējdarbības sekmēšanai.

 

 

 

Agita Baltbārde

Ekonomikas ministra

padomniece komunikācijas jautājumos

Tālrunis: 29 133 073

E-pasts: Agita.Baltbarde@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    16-05-2017