Enerģētikas ministri Maltā diskutēs par energoefektivitātes jautājumiem

17-05-2017

Ceturtdien, 18.maijā Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Patmalnieks Maltā, Valletā piedalīsies neformālajā Eiropas Savienības enerģētikas ministru sanāksmē, lai pārstāvētu Latvijas viedokli diskusijās par energoefektivitātes jautājumiem.

 

Diskusijās J.Patmalnieks norādīs, ka Latvija kopumā atzinīgi vērtē Energoefektivitātes direktīvas pārskatā iekļautos priekšlikumus, lai nodrošinātu energoefektivitātes mērķu līdz 2030.gadam sasniegšanu. “Energoefektivitāte ir viens no 2015.gadā Latvijas prezidentūras ES uzsāktās Enerģētikas savienības stūrakmeņiem un tai ir pozitīva ietekme uz klimata mērķu sasniegšanu, nodarbinātības pieaugumu un investīcijām,” pauž Patmalnieks. “Vienlaikus, ir svarīgi, lai direktīvā ietvertie pasākumi veicinātu ekonomisko attīstību, kā arī būtu skaidri pasākumu īstenošanas finansēšanas avoti pēc 2020. gada, tai skaitā pieejami ES fondi,” uzsver Patmalnieks.

 

Latvija uzskata, ka maksimālie ieguvumi no energoefektivitātes ir sasniedzami vien tad, ja dalībvalstīm tiek dota pietiekama elastība savu mērķu formulēšanā un izpildē.

 

Tāpēc Latvija dod priekšroku nesaistošiem (indikatīviem) 2030.gada energoefektivitātes mērķiem gan ES, gan dalībvalstu līmenī.  Par šādu pieeju dalībvalstis vienojās, jau 2014.gada Eiropadomē, kuras secinājumos ir teikts, ka ES līmenī noteiktais indikatīvais mērķis 2030. gadam ir vismaz 27 %,  un ka mērķi netiks pārvērsti par valstu līmenī saistošiem mērķiem.

 

Latvija uzskata, ka nesaistošs mērķu raksturs ļaus valstīm pieņemt vērienīgāku  politiku energoefektivitātes jomā un tādējādi labāk nodrošinās ES līmeņa mērķu sasniegšanu.

 

Sanāksmē plānotas diskusijas arī par pastāvošajiem šķēršļiem un iespējām sekmēt energoefektivitātes pakalpojumu (ESKO) līgumus ar publisko sektoru. Latvija uzskata, ka svarīgi uzlabot finanšu pieejamību šādu pakalpojumu ieviešanai, kā arī  pilnveidot ar tiem saistīto Eiropas Savienības valsts atbalsta un finanšu uzskaites regulējumu.

 

 

Elita Rubesa - Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Lapas informācija atjaunota:    17-05-2017