Liepāja kā pirmā Latvijā sāk daudzdzīvokļu mājas renovāciju

17-05-2017

Šodien, 17. maijā, kā pirmā Latvijā renovācijas darbus uzsākusi daudzdzīvokļu māja Liepājā, Vītolu ielā 27/33. Mājas atjaunošanas darbi notiks, izmantojot jauno daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes valsts atbalsta programmu, ko īstenot ALTUM ar Eiropas Savienības fondu finansējumu. Kopumā mājas renovācijā tiks ieguldīti gandrīz 297 000 eiro. No tiem puse jeb vairāk nekā 148 000 eiro ir ES fondu grants jeb dāvinājums no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

 

Plānots, ka pēc ēkas Vītolu ielā 27/33 renovācijas beigām mājas vidējais siltumenerģijas patēriņš gadā samazināsies par 56% jeb pašreizējo 143,16 Wh/m2 vietā tas būs 61,89 Wh/m2 gadā. Lai to panāktu, tiks nosiltinātas visas ēkas fasādes, cokols, pagrabs un bēniņi. Tāpat ēkai tiks nomainīti vecie logi, tiks rekonstruēta apkures sistēma, kā arī tiks atjaunotas kāpņu telpu ieejas, lietusūdens novadīšanas apmales, ventilācijas sistēma un tiks izveidota zibens novadīšanas sistēma.

 

 

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš: “Zemāki maksājumi par siltumenerģiju, labāki dzīves apstākļi  un īpašuma vērtības pieaugums ir tikai daži no iemesliem, kāpēc daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem būtu vērts atjaunot savas mājas. Turklāt šobrīd to var izdarīt būtiski lētāk, jo ES fondu dāvinājums sedz līdz pat 50% no renovācijai nepieciešamās summas. Kopš programmas sākuma esam saņēmuši jau 142 māju pieteikumus, tai skaitā 70 mājas ir saņēmušas pozitīvu  atzinumu, kas ir zaļā gaisma sākt gatavoties būvdarbiem. Aktīvākā pilsēta līdz šim ir bijusi Liepāja, kas iesniegusi jau 25 māju projektus. Liepājai seko Rīga ar 16 projektiem, tāpat pieteikumi iesniegti vēl no 38 pilsētām. Maijā atjaunošanas darbi tiks sākti vēl piecās mājās Talsos, Tukumā, Ikšķilē un Rīgā. Aicinām iedzīvotājus pieteikties māju atjaunošanai vēl aktīvāk, lai pieejamos ES fondu finanšu resursus sekmīgi izmantotu savas dzīves telpas uzlabošanai.”

 

Lai uzlabotu daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli un energoefektivitāti, kopš 2016.gada septembra Latvijā darbojas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsts programma, kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija un ievieš ALTUM. Tā tiek īstenota ar Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, kas līdz 2022. gadam būs pieejams 166 miljonu eiro apmērā, savukārt piesaistot banku finansējumu tas sasniedz pat 300 miljonus eiro. Ar programmas atbalstu visā Latvijā piecu gadu laikā plānots atjaunot vairāk kā 1000 daudzdzīvokļu mājas. Līdz pat 50% no izmaksām, kas tiks tērētas māju energoefektivitātes uzlabošanas darbiem, iedzīvotāju vietā tiks segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem. Pārējās izmaksas iespējams saņemt kā bankas aizdevumu, turklāt dzīvokļu īpašniekiem nav jāieķīlā savi dzīvokļi.

 

Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktora vietniece Dace Vītola: “Ikviens īstenots mājas atjaunošanas projekts sekmē Latvijas dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanu, racionālu energoresursu izmantošanu, kā arī ilgtspējīgu mūsu valsts attīstību. Bet kas ir vēl svarīgāk  – ilgtermiņā mājas atjaunošanas ieguvumus izjutīs ikkatrs tās iedzīvotājs. Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā ir komandas spēle un katram tās spēlētajam - dzīvokļu īpašniekiem, pārvaldniekam un pašvaldībai - ir nozīmīga loma, savi pienākumi un atbildība. Liepāja ir pilsēta, kurā iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā renovētas visvairāk ēkas – 110. Un nav pārsteigums, ka arī šobrīd visvairāk projektu pieteikumu saņemts un pirmās ēkas būvniecības darbi sākti Liepājā. Atzinīgi vērtējam pārvaldnieka darbu, informējot un motivējot dzīvojamās mājas īpašniekus būt atbildīgiem par savu īpašumu, pašvaldības vēlmi iesaistīties un atbalstīt, dzīvokļu īpašnieku lēmumu uzdrīkstēties un sākt savas mājas atjaunošanu.”

 

Ēkas Vītolu ielā 27/33, Liepājā, renovācijas darbus ir pilnvarots veikt mājas apsaimniekotājam SIA “Namu serviss APSE”. Visus āra darbus un apkures sistēmas nomaiņu plānots veikt šī gada vasarā, bet kopumā pabeigt visus būvdarbus – nākamā gada sākumā.

 

SIA “Namu serviss APSE” vadītājs Virginijus Dobrovolskas: “Kopš tehniskās dokumentācijas iesniegšanas bija nepieciešami tikai četri mēneši, lai mēs un mājas iedzīvotāji saņemtu pozitīvu atzinumu no ALTUM par ēkas renovācijas uzsākšanu. Un tagad kā pirmie Latvijā esam saņēmuši grantu un sākam būvdarbus. Mēs kā pārvaldnieks vēlamies uzsvērt, ka aktīva iedzīvotāju iesaiste ievērojami atviegloja un paātrināja renovācijas uzsākšanu. Būtisku atbalstu visu formalitāšu sakārtošanā mums sniedza arī ALTUM komanda, kas palīdzēja veiksmīgi tikt galā ar dažādām svarīgām niansēm.”

 

Daudzdzīvokļu mājas Vītolu ielā 27/33, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas projekta  būvniecību realizē SIA “MK Būvniecība”, būvuzraudzību nodrošina Andis Jēkabsons, bet par autoruzraugu izvēlēta SIA “ENERGY AUDIT”.

 

Plašāka informācija par valsts atbalsta programmu māju energoefektivitātes uzlabošanas programmu pieejama šeit: https://www.altum.lv/lv/jaunumi/aicinam-pieteikties-maju-energoefektivitates-uzlabosanas-atbalsta-programmai.

 

Par ALTUM

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir valsts kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros, papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas.

 

Papildu informācija:

Sandra Eglīte

ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 67774244, 26577810,

sandra.eglite@altum.lv

www.altum.lv www.facebook.com/altumLV
Twitter: @AltumLV

Lapas informācija atjaunota:    17-05-2017