Aprīlī gada griezumā preču eksports nedaudz pieauga

09-06-2017

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, aprīlī gada griezumā preču eksporta vērtība faktiskajās cenās pieauga par 1%, savukārt imports pieauga par 0,2%.

 

Latvijas ārējā tirdzniecība
milj. eiro un procentos

Eksporta izaugsmi aprīlī gada griezumā būtiski ietekmēja dzelzs un tērauda, farmācijas un citu ķīmisko produktu, kā arī alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksporta vērtība. Savukārt samazinājās mehānismu un ierīču, kā arī koksnes un tās izstrādājumu eksporta vērtība.

 

Aprīlī gada griezumā uz ES valstīm preču eksporta vērtība samazinājās par 3%. To būtiski ietekmēja mehānismu ierīču un elektroiekārtu, kā arī koksnes un tās izstrādājumu eksporta samazinājums, savukārt pieauga lauksaimniecības un pārtikas preču un metālu un to izstrādājumu eksports. ES ietvaros eksports pieauga uz Zviedriju, Nīderlandi un Vāciju, bet samazinājās uz Lietuvu un Apvienoto Karalisti. Aprīlī par 3,3% pieauga eksports uz NVS valstīm (tai skaitā uz Krieviju – par 1,9%), kas saistīts ar ekonomiskās situācijas stabilizēšanos reģionā. Eksporta pieaugumu uz NVS valstīm veicināja alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un elektroierīču un iekārtu eksporta pieaugumi. Aprīlī gada griezumā par 20,5% pieauga eksports uz trešajām valstīm, ko noteica dzelzs un tērauda, kā arī elektroierīču un iekārtu eksporta vērtības pieaugums.

 

Preču importa pieaugumu aprīlī gada griezumā būtiski ietekmēja minerālo produktu un lauksaimniecības un pārtikas preču importa pieaugums. Pozitīvs devums bija arī dzelzs un tērauda, farmācijas produktu, kā arī elektroierīču un iekārtu importam.

 

Kopumā 2017.gada janvārī-aprīlī eksports bija par 7,8% lielāks nekā pirms gada, savukārt imports pieauga par 10,4%. Tādējādi eksporta-importa saldo gada četros mēnešos sastādīja -8,6% no kopējā tirdzniecības apgrozījuma (2016.gada janvārī-aprīlī – -9%).

 

Sagaidāms, ka augot ārējam pieprasījumam, palielināsies arī ienākumi no eksporta. Tomēr, lai noturētu straujus eksporta pieauguma tempus nākotnē ir svarīgi uzlabot konkurētspēju, apgūt jaunus eksporta tirgus, vienlaikus palielinot arī eksportējamo preču sortimentu.

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja
Edmunds Gergelēvičs
Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
Ekonomiskās attīstības un darba tirgus prognozēšanas nodaļas
Vecākais eksperts

Lapas informācija atjaunota:    13-06-2017