Izsludināts konkurss ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā

14-06-2017

Ekonomikas ministrija izsludinājusi atklātu konkursu ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, kurā aicinām piedalīties un licenci saņemt Latvijas un ārvalstu juridiskās un fiziskās personas.
 

Konkursa priekšmets ogļūdeņražu izpētei un ieguvei jūrā  ir  licences laukums 31,65 km2 platībā, kas atzīta par perspektīvu ogļūdeņražu iegulu, kurā iespējama naftas ieguve.
 

Iegūstamās naftas daudzums minētajā iegulā pēc Valsts Ģeoloģijas dienesta 2002. gada Pārskata par Baltijas jūras objekta E17 seismisko datu pārapstrādi un interpretāciju ir 27-110 milj. barelu (sagaidāmie – 58 milj. barelu).

 

Tādējādi valsts no ogļūdeņražu ieguves valsts nodevas, kuras likme naftai tiek piemērota saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 18. augusta noteikumu Nr.942 “Noteikumi par ogļūdeņražu ieguves valsts nodevu” 10. punktu, iegūtu 15% no mēnesī iegūtās naftas daudzuma vērtības katrā ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukumā.

 

Konkursa nolikums ir publicēts Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē un nosaka kārtību, kādā notiek licencēšanas konkurss par tiesībām saņemt zemes dzīļu izmantošanas licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei jūrā. Iesniegums dalībai konkursā jāiesniedz līdz 2017. gada 11. septembrim.

 

Iesniegumus licences saņemšanai vērtēs un par licences izsniegšanu lems licencēšanas komisija. Konkursa uzvarētājam, kas saņems visvairāk punktus, Ekonomikas ministrija izsniegs licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei. Konkursa uzvarētājam licenci izsniegs uz laiku līdz 30 gadiem, tai skaitā izpētei – līdz 10 gadiem.

 

 

Papildu informācija par konkursa izsludināšanu:

2010. gada 29. novembrī AS „Odin Energi” (pamatojoties uz Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra noteikumu Nr.597 „Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apjomu” 9. punktu) Ekonomikas ministrijā iesniedza “Iesniegumu par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu”.

 

Ņemot vērā valdības vienošanos, ka lēmums par jaunu licences laukumu ogļūdeņražu izpētei un ieguvei noteikšanu tiks pieņemts tikai pēc jauno Ministru kabineta noteikumu par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi pieņemšanas, lēmuma pieņemšana par AS “Odin Energi” iesniegumu tika atlikta.

 

Pēc Ministru kabineta noteikumu Nr.805 “Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi” pieņemšanas 2015. gada 22. decembrī, Ekonomikas ministrija sagatavoja un Ministru kabineta 2016. gada 4. jūlija sēdē tika atbalstīts MK rīkojums Nr. 370 "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā". 

 

Konkursa izsludināšana ir nākošais solis ceļā uz ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences saņemšanu, aicinot konkursā piedalīties ne tikai AS “Odin Energi”, bet arī visus interesentus.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālrunis 67013193
E-pasta adrese: prese@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    15-06-2017