CFLA: Kompetences centri jaunajā periodā veikuši piektdaļu distances; uzraudzībā izmanto principu “konsultē vispirms”

04-07-2017

Apkopojot informāciju par ieviešanas gaitu Eiropas Savienības (ES) fondu programmā kompetences centriem, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) secinājusi, ka pašreiz projektu īstenotājiem gandrīz izdodas sekot plānotajam laika grafikam, vērojamas vien nelielas novirzes. Lai veicinātu programmas ieviešanu, projektu īstenotājus CFLA aicina dalīties pieredzē, lai sekmīgākie motivētu tos, kam gadījušās kļūdas.   

 

“Kompetences centru programma nu jau ir krietni ieskrējusies un esam uzsākuši intensīvu sadarbību. Šajā laikā esam sapratuši, kas programmā strādā labi un kur varam sniegumu uzlabot. Atslēga uz veiksmīgu sadarbību un kvalitatīvu projektu īstenošanu ir komunikācija – labākā risinājuma meklējumos aicinām izmantot iespēju  gan vaicāt pēc padoma CFLA projektu vadītājiem, gan dalīties ar ierosinājumiem, lai kopīgi varam strādāt vēl labāk. Programmas veiksmīga ieviešana ir mūsu kopējās interesēs”, pauž CFLA direktore Anita Krūmiņa.  

 

Lai pārrunātu aktualitātes kompetences centru programmas ieviešanā, tiek organizēta konsultatīvā padome, kur tiekas visas programmas ieviešanā iesaistītās puses: ES fondu finansējuma saņēmēji – kompetences centri, CFLA pārstāvji, kas nodrošina programmas administrēšanu, un Ekonomikas ministrija, kas ir atbildīgā par nozari un programmas ieviešanas nosacījumiem.

 

Uzņēmējdarbības un inovāciju departamenta direktore Marina Vorobjova-Vaišļa: “Investīcijām no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) otrajā projektu atlases kārtā pieejami vairāk nekā 25,6 miljoni eiro, no tiem līdz šim investēta aptuveni piektā daļa. Arī kompetences centru programmā, gluži tāpat kā citās, CFLA ievēro principu “konsultē vispirms”- finansējuma saņēmējiem nodrošinām vispusīgas konsultācijas un sniedzam atbalstu projektu īstenošanā. Taču, ja ieteikumi netiek ņemti vērā un kļūdas pieļauj atkārtoti, projektam tiek pastiprināta kontrole un veiktas papildu pārbaudes. Pozitīvi, ka līdz šim CFLA veiktajās pārbaudēs iebildumi bijuši vien dažos gadījumos.”

 

Lai pēc iespējas efektīvi īstenotu tautsaimniecībā būtiskus pētījumus, Ekonomikas ministrija aicina kompetences centrus meklēt arī pārnozaru risinājumus - savstarpēji sadarboties, tādējādi īstenojot pētniecības projektus, kas pārsniedz kompetences centra nozares robežas. Šoruden ministrija rīkos pētniecības un inovāciju konferenci, kurā piedalīties būs aicināti kompetences centri, sniedzot informāciju par īstenotajiem pētījumu projektiem.

 

Kompetences centri ar ERAF atbalstu koordinē pētniecības projektu īstenošanu astoņās nozarēs, lai atbalstītu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību un ieviešanu ražošanā. Atbalstu kompetences centros var saņemt mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās, kā arī pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas.

 

Ekonomikas ministrija kopīgi ar CFLA, pamatojoties uz projektu īstenošanā gūto pieredzi, ir izvērtējusi projektu īstenošanas nosacījumus un ierosināja Ministru kabineta noteikumu grozījumus, kas attiecas uz valsts atbalsta saņemšanas nosacījumu precizējumiem un attiecināmo izmaksu plašāku definējumu. Kopīgi ar ALTUM ir sagatavoti arī grozījumi, kas ļaus kompetences centru piešķirtos grantus apvienot ar ALTUM izsniegtajām garantijām. Grozījumi noteikumos noteiks finansējuma saņēmējiem labvēlīgākus nosacījumus. Plānots, ka  grozījumi tiks apstiprināti vasaras beigās.

 

Saraksts ar ERAF atbalstu saņēmušajiem kompetences centriem pieejams šeit.

 

Par CFLA:

 

CFLA ir Finanšu ministrijas resora iestāde, kura uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu.

 

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā CFLA veic vienīgās sadarbības iestādes funkcijas. Tās ietver projektu iesniegumu atlases organizēšanu, līgumu slēgšanu, projektu ieviešanas uzraudzību, maksājumu veikšanu u.c. - fondu praktiskās ieviešanas nodrošināšanu, ko CFLA veic sadarbībā ar nozaru ministrijām jeb atbildīgajām iestādēm.

 

Projektu iesniegumu atlasi CFLA uzsāk brīdī, kad ir definēti nosacījumi ES fondu darbības programmā ietverto specifisko atbalsta mērķu ieviešanai, ko atbilstoši ES fondu vadības sistēmai izstrādā nozaru ministrijas. Nosacījumus apstiprina valdība un izdod Ministru kabineta noteikumu formā.

 

Ir noteikti divi projektu atlašu veidi - atklāta atlase, kuras ietvaros starp projektu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ierobežota atlase, ja iepriekš ir noteikts projektu iesniedzējs vai iesniedzēju loks. Ierobežotā projektu iesniegumu atlasē apstiprina un finansē visus projektu iesniegumus, kuri atbilst kritērijiem.

 

ES fondu vadībā CFLA par prioritāti ir izvirzījusi iespēju visu ar projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas apriti organizēt elektroniski, tādējādi nodrošinot Eiropas Komisijas iniciatīvas E-kohēzija ieviešanu.

 

Klientu apkalpošanu un klātienes konsultācijas CFLA nodrošina Klientu apkalpošanas centrā Vecrīgā, Meistaru ielā 10, 1. stāvā (t.s. “Kaķu namā” pie Līvu laukuma), kā arī reģionos – CFLA reģionālajās nodaļās Cēsīs, Jelgavā, Kuldīgā un Rēzeknē.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Luste

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr. 26019685, ieva.luste@cfla.gov.lv

www.cfla.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    04-07-2017