Saeima apstiprinājusi grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

28-07-2017

Š.g. 28. jūlijā, turpinot darbu pie valsts nodokļu pamatnostādnēm 2018.-2021. gadam, Saeima apstiprināja grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likumā. Grozījumi stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

 

Apstiprinātie grozījumi MUN likumā paredz, ka šo nodokļu modeli, maksājot 15% no apgrozījuma, varēs izmantot uzņēmumi ar gada apgrozījumu  līdz 40 tūkstošiem EUR (paredzētais PVN reģistrācijas slieksnis ar 2018. gada 1. janvāri) un nodarbināto skaitu līdz 5 strādājošajiem. Lai nepieļautu situāciju, ka MUN režīmu izmanto nodokļu optimizēšanai, mākslīgi sadalot uzņēmumus vairākos MUN, grozījumi paredz ierobežojumu – darba ņēmējs var būt kā mikrouzņēmuma darbinieks tikai vienā mikrouzņēmumā (neierobežojot iespēju strādāt kā darba ņēmējam citos uzņēmumos, kas darbojas vispārējā nodokļu režīmā). Uz darbiniekiem, kuri uzsāka darbu mikrouzņēmumā līdz 2017.gada beigām šis nosacījums nebūs attiecināms līdz pat 2018.gada 31.decembrim. Vienlaikus saglabāts maksimālais darba algas limits – 720 EUR mēnesī. Tāpat ar 2018. gadu 80% no iekasētā MUN tiks novirzītas valsts sociālajā budžetā.

 

MUN mērķis ir mazināt administratīvo un nodokļu slogu mikrouzņēmumiem, it īpaši saimnieciskās darbības uzsākšanas periodā, kā arī nozarēs ar zemu ienākuma līmeņa potenciālu, vienlaikus ievērojot sabiedrības kopējās intereses godīgas konkurences un sociālās drošības jomā. Tātad MUN ir domāts maziem uzņēmumiem un to darbiniekiem, lai sāktu uzņēmējdarbību vai lai būtu iespējas darboties nozarēs ar zemu ienākumu līmeni.

 

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju kopējais MUN skaits Latvijā šobrīd ir 44 652. Kopējais mikrouzņēmumos nodarbināto darbinieku skaits sasniedz 81 280. 91,4 % darbinieku ir norādīti kā darba ņēmēji pie viena MUN, savukārt 8,6 % ir norādīti kā nodarbinātie pie vairākiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem.

 

Savukārt saskaņā ar mazo uzņēmēju aptauju, kuru veica EM un LTRK sadarbībā ar Sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS, un kurā piedalījās četri tūkstoši mazo uzņēmēju visā Latvijā, mazliet vairāk nekā puse mazo uzņēmēju strādā vispārējā nodokļu režīmā, 46,6% aptaujāto - MUN režīmā.

 

Aptaujā noskaidrots, ka visbiežāk mazais uzņēmums atrodas pilsētā, konkrēti Rīgā (63,5%) un strādā pakalpojumu jomā (73,5%). Vispopulārākais uzņēmuma pastāvēšanas mērķis ir palīdzēt uzturēt tā īpašnieku un ģimeni. Lielākoties (33,6%) tas nodarbina vienu cilvēku. Teju tikpat daudz (34,9%) ir tādu uzņēmumu, kuru īpašniekam ir paralēli arī citi stabili, garantēti ienākumi. 12,7% aptaujāto uzņēmumu dibināti nesen un tiem ir ambīcija strauji augt.

 

 

Margrieta Ulmane

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr. 29 188 230, e-pasts margrieta.ulmane@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    31-07-2017