MK nosaka valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve” izmantošanas noteikumus

08-08-2017

Ministru kabineta 8. augusta sēdē apstiprināti Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve” izmantošanas noteikumi, kas nosaka saimnieciskās darbības veikšanas ierobežojumus, monitoringa un izpētes atļaujas saņemšanas kārtību nogabala teritorijā.

 

Nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve”  teritoriju veido 83,722 kvadrātkilometru liela teritorija no "Sēnītes" līdz pat Inciemam trīs novadu teritorijā - Krimuldas, Inčukalna un Sējas. Nogabala teritorija noteikta ar Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumiem Nr.773 “Noteikumi par valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve” noteikšanu”.

 

Ar Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve” izmantošanas noteikumiem tiek papildus atrunāti Inčukalna dabasgāzes krātuves nogabala izmantošanas noteikumi, t.sk. zemes dzīļu izmantošanas kārtība un jebkādas saimnieciskās darbības veikšana nogabalā, kas tiek veikta lielākā dziļumā par 200 metriem. Noteikumos atrunāta arī virszemē izsūknēto pazemes ūdeņu apsaimniekošana un dziļāku par 200 metriem urbumu saskaņošana. Atrunāts arī, ka pēc izpētes vai monitoringa veikšanas zemes platības ir jāsakārto, lai tās būtu derīgas iepriekšējam izmantošanas veidam.

 

Detalizēti ar Ministru kabineta sēdē apstiprinātajiem noteikumiem “Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve” izmantošanas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv; @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

 

Lapas informācija atjaunota:    08-08-2017