Biznesa pakalpojumu centru investoru piesaistei rosinām paplašināt darbinieku apmācību programmu

10-08-2017

Pēdējo gadu laikā Latvijā novērota augšupejoša tendence ārvalstu investoriem dibināt globālos biznesa pakalpojumu centrus, kur investīcijas nāk no tehnoloģiski attīstītām, inovatīvām valstīm, piemēram, Norvēģijas, Zviedrijas u.c. Pakalpojumu centru sektors jau šobrīd nodrošina un var turpināt nodrošināt nodarbinātības pieaugumu Latvijā.

 

Lai stimulētu aizvien jaunu globālo pakalpojumu centru atvēršanu Latvijā, Ekonomikas ministrija rosina veikt grozījumus ES fondu programmā “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti”.

 

Grozījumi attieksies uz apmācībām, kuras pēc investoru pieprasījuma organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, un paredz turpmāk sniegt atbalstu arī svešvalodu apmācībām, izņemot krievu un angļu valodas.

 

Papildus tam paredzēts arī atbalsts nodarbināto darba samaksai apmācību norises laikā, pagarināta apmācību projekta īstenošana līdz 2023. gada 31. decembrim, kā arī palielināta atbalsta intensitāte vidējiem komersantiem līdz 60% un lielajiem komersantiem - līdz 50%.

 

Kā zināms, šis atbalsta programmas ietvaros tiek īstenoti trīs apmācību projekti:

  1. IKT apmācības pašnodarbinātām personām, sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem, kāpinot to produktivitāti un darba efektivitāti, kā arī paaugstinot darbinieku kvalifikāciju un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā;
  2. netehnoloģiskās apmācības, kas palīdz nodrošināt uzņēmumus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku un sekmē netehnoloģisko inovāciju ieviešanu komersantos;
  3. kā arī apmācības, kas veicina investoru piesaisti valstij.

 

Kopējais ES fondu finansējums programmas ietvaros ir 6 908 242 eiro un komersantiem apmācības tiks nodrošinātas ar atbalstu 30%-70% apmērā no kopējām apmācību izmaksām (ņemot vērā projekta specifiku un komersanta statusu).

 

Detalizēti ar ministrijas piedāvātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” īstenošanas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē. Grozījumi minētajā ES fondu programmā šā gada 10. augustā nodoti saskaņošanai, tie stāsies spēkā tikai pēc to apstiprināšanas Ministru kabinetā.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv; @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

 

Lapas informācija atjaunota:    10-08-2017