Jūlijā gada griezumā preču eksports un imports turpināja strauji augt

11-09-2017

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, jūlijā gada griezumā preču eksporta vērtība faktiskajās cenās pieauga par 6,9%, savukārt imports pieauga daudz straujāk – par 20,5%. Tādējādi arī ievērojami pieauga tirdzniecības deficīts.

 

Eksporta izaugsmi jūlijā gada griezumā būtiski veicināja stipro alkoholisko dzērienu, dzelzs un tērauda, elektroierīču un graudaugu eksporta vērtības pieaugums. Savukārt negatīvi eksportu ietekmēja naftas produktu eksporta vērtības kritums. Tāpat eksporta pieaugumu vājināja augstās bāzes efekts, kas saistīts ar apjomīgu eksporta darījumu ar Gibraltāru pirms gada (40 milj. eiro apmērā).

 

Jūlijā gada griezumā uz Eiropas Savienības (ES) valstīm preču eksporta vērtība pieauga par 6,8%. To būtiski ietekmēja dzelzs un tērauda, koksnes un tās izstrādājumu, kā arī piena produktu un graudaugu eksporta pieaugums, savukārt samazinājās naftas produktu eksports. ES ietvaros eksports būtiski pieauga uz Vāciju, Zviedriju un Lietuvu, bet samazinājās uz Igauniju un Poliju.

 

Jūlijā turpināja strauji augt eksports uz NVS valstīm – par 32,4% (tai skaitā uz Krieviju – par 46,2%), kas saistīts ar ekonomiskās situācijas stabilizēšanos reģionā. Eksporta pieaugumu uz NVS valstīm ierasti būtiski veicināja alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksports. Pieauga arī mehānismu, elektroierīču un iekārtu eksports. Jūlijā gada griezumā par 10,3% samazinājās eksports uz trešajām valstīm.

 

Preču importa pieaugumu jūlijā gada griezumā būtiski ietekmēja nacionālās aviokompānijas kārtējā lidaparāta iegāde. Pozitīvs devums importa pieaugumā bija arī stipro alkoholisko dzērienu, mehānismu un ierīču, dzelzs un tērauda, elektroierīču u.c. importa preču grupām, savukārt samazinājās transportlīdzekļu importa vērtība.

 

Kopumā 2017.gada janvārī-jūlijā eksports bija par 9,7% lielāks nekā pirms gada, savukārt imports pieauga par 15,1%. Tādējādi eksporta-importa saldo gada piecos mēnešos sastādīja -15,8% no kopējā tirdzniecības apgrozījuma (2016.gada janvārī-jūlijā – -9,9%).

 

Sagaidāms, ka augot ārējam pieprasījumam, turpinās palielināties arī ienākumi no eksporta. Tomēr, lai noturētu līdzšinējos eksporta pieauguma tempus nākotnē ir svarīgi uzlabot konkurētspēju, apgūt jaunus eksporta tirgus, vienlaikus palielinot arī eksportējamo preču sortimentu.

 

 

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta vecākais eksperts

Lapas informācija atjaunota:    11-09-2017