Turpmāk Altum aizdevumus energoefektivitātes pasākumu īstenošanai varēs saņemt MVU un lielie uzņēmumi, kā arī ESKO kompānijas

26-09-2017

Ministru kabinets šodien, 26. septembrī, atbalstīja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus valsts atbalsta programmā, kuras ietvaros sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības var saņemt Altum aizdevumu. 

 

Līdz ar grozījumiem programmā, turpmāk Altum piedāvās jaunus aizdevumus energoefektivitātei, kurus varēs saņemt arī energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēji jeb ESKO kompānijas, kā arī nelauksaimnieku uzņēmumi.

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

Līdz ar programmas noteikumu izmaiņām tiek pavērta iespēja plašākai ESKO kompāniju attīstībai Latvijā, tādējādi straujāk veicinot uzņēmumu energoefektivitāti. ESKO koncepts ir populārs visā Eiropā, arī Latvijā ir sekmīgi īstenoti šo kompāniju projekti. Pateicoties grozījumiem esošajā valsts atbalsta programmā tiks veicināta ESKO kompāniju attīstība Latvijā, tās varēs kāpināt savus darbības apjomus un uzņemties lielākus projektus, kā rezultātā vairāk uzņēmumu kļūs energoefektīvāki. Tāpat  aizdevumus uzņēmumu energoefektivitātei varēs saņemt arī nelauksaimnieku uzņēmumi. Piemēram, lai iegādātos jaunas, enerģiju taupošas ražošanas iekārtas, apgaismojuma atjaunošanai, siltumapgādes risinājumiem un kondicionēšanas sistēmām. Ir aprēķināts, ka veicot investīcijas modernākās iekārtās, uzņēmumi var panākt tiešām būtisku enerģijas ietaupījumu – nomainot apgaismojumu pat 50% un vairāk. Rezultātā uzņēmumi aizdevumu var atmaksāt no energoietaupījuma. Būtiski, ka uzņēmumu energoefektivitātes programmā varēs pieteikties arī valsts kapitālsabiedrības, valsts uzņēmumi.”

 

ESKO investīcijas varēs veikt gan uzņēmumu infrastruktūrā, gan daudzdzīvokļu mājās. Daudzdzīvokļu māju gadījumā vienā projektā varēs apvienot atbalstu ESKO darbībai un granta atbalstu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem.

 

Savukārt nelauksaimnieku uzņēmumi varēs saņemt Altum aizdevumus uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanai, kā arī atjaunojamo energoresursu izmantošanai un oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai savos uzņēmumos, piemēram, iegādāties jaunas un energoefektīvas iekārtas, padarīt efektīvāku ražošanas procesu.

 

Altum energoefektivitātes aizdevumu piešķiršanas nosacījumi:

  • aizdevuma apmērs: līdz 2,85 miljoniem EUR vienam saimnieciskās darbības veicējam;
  • minimālais saimnieciskās darbības veicēja līdzfinansējums, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, 10% apmērā;
  • aizdevuma termiņš līdz 20 gadiem (no finansējuma, kas piesaistīts emitējot parādzīmes Nasdaq Riga biržā – līdz 5 gadiem);
  • iespējams piesaistīt garantijas līdz 80% no aizdevuma summas.

 

Energoefektivitātes pasākumu finansēšanai Altum 2017. gada rudenī plāno parādzīmju emisiju Nasdaq Riga biržā. Pašreiz Altum veic priekšdarbus parādzīmju emisijai. Kredītreitingu aģentūra Moody's ir piešķīrusi augsto BAA1 vērtējumu. Saņemtais finansējums no parādzīmju emisijas tiks izmantots aizdevumu uzņēmumu energoefektivitātei sniegšanai, t.sk. ESKO, finansēšanai, kur tiek palielināta energoefektivitāte par vismaz 25 procentiem vai tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi.

 

Savukārt, lai Altum varētu turpināt nodrošināt ilgtermiņa investīciju aizdevumus MVU, kā arī finansēt ESKO un saimnieciskās darbības veicēju energoefektivitātes pasākumus ar enerģijas ietaupījumu zem 25%, noteikumu projekts paredz līdz šim noteiktā valsts aizdevuma apmēra palielināšanu par 10 miljoniem EUR.

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Lapas informācija atjaunota:    26-09-2017