Augustā pieauguši visu apstrādes rūpniecības apakšnozaru apjomi

04-10-2017

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, apstrādes rūpniecības izlaides apjomi augustā Latvijā pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem bija par 12,1% lielāki nekā pirms gada. Savukārt, mēneša laikā apstrādes rūpniecības izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 1,6%. Kopumā gada astoņos mēnešos ražošanas apjomi par 9% pārsniedza pagājušā gada rādītāju (pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem).

 

 

Būtisku ieguldījumu rūpniecības izaugsmē augustā gada griezumā veidoja kokrūpniecība (pieaugums par 10,9%), pārtikas rūpniecība (+6,5%), gatavo metālizstrādājumu ražošana (+34,9%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana (+9,5%).

 

Izaugsme augustā turpinājās arī pārējās apstrādes rūpniecības apakšnozarēs. Strauji pieauga ķīmiskās rūpniecības (+30,5%), iekārtu un mehānismu ražošanas (+21,9%), poligrāfijas (+10,5%) un citas nozares.

 

Augustā nozares apgrozījums faktiskajās cenās pieauga nedaudz straujāk par izlaides apjomiem – par 16,5%. Vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomi pieauga par 14,5%, savukārt eksportētās produkcijas – par 18,1%.

 

Ekonomikas ministrija prognozē, ka līdz gada beigām apstrādes rūpniecībā turpināsies stabila izaugsme. Tempus noteiks gan uzņēmēju spēja palielināt konkurētspēju, gan pieprasījuma dinamika lielākajos eksporta tirgos – ES un NVS valstīs.

 

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta vecākais eksperts

 

Lapas informācija atjaunota:    04-10-2017