Iespēja iepazīties ar kompetences centru radītajiem produktiem un pētījumu rezultātiem

06-10-2017

Šā gada 18. oktobrī Ekonomikas ministrija rīko konferenci INTER-COMP-INNO, kuras ietvaros kompetences centri prezentēs labās prakses piemērus POPUP Demo centrā, kā arī konferences sesijas INNO laikā prezentēs pētījumu rezultātus.

 

 

POPUP Demo centrā, Arhitektūras un mediju centrā H2O6, Rīgā, Durbes ielā 4, apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar kādu no viedās specializācijas jomas vai apakšjomas izveidoto kompetences centru darbību, veiktajiem pētījumiem, kā arī uzdot jautājumus par pētījumiem, kādam no Latvijas vadošajiem uzņēmumiem.

 

Atbalsta programmā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” līdz 2023.gada nogalei paredzēts atbalstīt kopumā 100 komersantus, kas saņems atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un virzīšanai tirgū, tostarp piesaistot privātā sektora finansējumu pētniecībai un attīstībai  vismaz 12,8 milj. EUR apmērā. Uz 2017.gada 1.septembri visos 8 Kompetences centros kopā uzsākta 150 projektu īstenošana.

 

Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centra pētniecības virzieni  ir materiāli, biotehnoloģija un vide, kas pārklājas savā starpā. Šo virzienu risinājumi tiek pielietoti vairākās tautsaimniecības nozarēs,  piemēram, izmantojot pašreizējo tehnoloģisko attīstību radīt un ieviest ražošanā jaunus materiālus, ar jaunām pieprasītām īpašībām, kā arī radīt kompleksus produktus, kuros zināmiem materiāliem tiek veidots jauns, inovatīvs pielietojums.

 

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra pamata darbības joma atbilst biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģijas tematikai. Kompetences centrā tiek atbalstīti pētījumi farmācijas, oriģinālzāļu un ģenērisko zāļu, kā arī dabas vielu zāļu, uztura bagātinātāju, funkcionālās kosmētikas izpētes jomās.

 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra galvenie darbības virzieni ir biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas. Abi minētie virzieni ir perspektīvi, un centra mērķis ir radīt prototipus produktiem, kas būtu konkurētspējīgi starptautiskajā tirgū.

 

Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas kompetences centra projekta ietvaros tika izvēlēti trīs pētniecības virzieni, kas aptver visas Eiropas Enerģētikas savienības prioritārās jomas, ir viedā enerģētika, viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi, viedā enerģētika un transports.

 

Latvijas Pārtikas kompetences centra izvēlētā darbības joma ir – zināšanu ietilpīga bioekonomika - inovatīvi risinājumi lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā. Kompetences centrs apvieno nozares komersantus, pētniecības organizācijas un augstākās izglītības iestādes ar mērķi veikt kopīgus pētījumus visas nozares attīstībai Latvijā. Pētniecības virzieni ir vērsti uz efektīvāka resursu izmantošanas, ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšanu, kā arī pētījumiem par produktu un tehnoloģiju attīstību.  

 

Meža nozares kompetences centrs darbojas kā reāla industrijas - zinātnes sadarbības platforma, kurā jebkurš nozares uzņēmums var griezties ar savu attīstības jautājumu un sadarbībā ar zinātniekiem projektu veidā tiek meklēti un atrasti optimālākie ceļi jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei vai esošo būtiskai uzlabošanai. Kompetences centra pētniecības virzieni ir jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas, meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.

 

Mašīnbūves kompetences centra izvēlētā apakšjoma ir modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas. Galvenā mērķa grupa ir mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumi. Kompetences centrs plāno attīstīt tādus pētniecības virzienus kā automatizētu inženiersistēmu ražošanas tehnoloģijas, materiālu ražošanas tehnoloģijas un transporta tehnoloģijas.

 

Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs (LEO PC) plāno attīstīt savu darbību elektronikas un elektrotehnikas industriālo tehnoloģiju pētījumu un jaunu produktu izstrādes virzienā. LEO PC kā nozares vadošā komersantu un zinātnisko institūciju sadarbības platforma pēdējos gados identificē un veicina sadarbības projektu attīstību elektronikas un elektrotehnikas nozarē ar mērķi veidot ilgtspējīgu zinātību attīstību, kas pārveidojamas augstas pievienotās vērtības komercializējamos produktos eksporta vajadzībām.

 

Papildu informācija par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu pieejama Centrālās finanšu un līguma aģentūras mājas lapā.

 

Konferenci INTER-COMP-INNO rīko Ekonomikas ministrija Interreg Europe programmas projekta CLUSTERS3 “Klasteru politikas izmantošana RIS3 stratēģijas sekmīgai izmantošanai” un ERAF programmas “Kompetenču centru pārvaldība” projekta ietvaros,  sadarbībā ar Ziemeļvalstu ministru padomes biroju Latvijā. Papildu informācija par konferenci un dalībnieku reģistrācijas anketa pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

 

 

Elita Rubesa - Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Lapas informācija atjaunota:    09-10-2017