AS “Latvijas balzams” saņems UIN atlaidi 4,2 milj. eiro par investīcijām jaunas ražotnes izveidē un eksporta palielināšanā

10-10-2017

Ministru kabinets šā gada 10. oktobra sēdē atbalstīja Ekonomikas ministrijas ierosinājumu par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaides piešķiršanu akciju sabiedrībai “Latvijas balzams” investīciju projekta “AS „Latvijas balzams” eksporta potenciāla palielināšana” īstenošanai.

 

Investīciju projekta ietvaros akciju sabiedrība “Latvijas Balzams” plāno palielināt ilgtermiņa konkurētspējas un eksporta potenciālu, palielinot uzņēmuma ražošanas jaudu un būtiski mainot ražošanas procesu. Projekts paredz izbūvēt jaunas ēkas, kā arī rekonstruēt esošās ēkas.

 

Projekta ietvaros plānoto ieguldījumu apjoms ir 16 964 143 euro. Atbalstāmo investīciju projekta statuss uzņēmumam dos iespēju pēc investīciju projekta īstenošanas piemērot UIN atlaidi 25% apmērā no kopējās ieguldījumu summas (attiecināmajām izmaksām), t.i., līdz 4 241 035,75 euro.

 

Akciju sabiedrība “Latvijas balzams” ir viens no vadošajiem alkoholisko dzērienu ražotājiem Baltijas valstīs, kā arī viens no lielākajiem eksportētājiem un nodokļu maksātājiem Latvijā.

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiek prognozēts, ka 2023. gadā uzņēmuma eksporta produkcijas apjoms būs 72,5 milj. euro, kas būs par 30,4% vairāk nekā 2017. gadā, kad tiks uzsākta investīciju projektu realizācija. Sagaidāmais uzņēmuma eksporta apjoms 2023. gadā veidos aptuveni 4% no pašreizējā pārtikas un ražošanas nozarē eksporta tirgos realizētā produkcijas apjoma.

 

Akciju sabiedrības “Latvijas Balzams” projekts ir 32. projekts, kuru Ministru kabinets ir atbalstījis. Līdz šim Ministru kabinetā ir atbalstīti AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Baltic Crystal", AS "Tērvetes AL", SIA "AKG Thermotechnik Lettland", SIA "Metalleks", SIA "L-Ekspresis", AS "Olainfarm", AS "Latvijas Mobilais telefons”, SIA "Staburadze", AS "Stora Enso Latvija", AS “Grindeks”, AS "Latvijas Finieris", SIA "Bite Latvija", SIA "Kronospan Riga", SIA "Cross Timber Systems", SIA "Livonia Print", SIA "Plantos", AS "Rīgas piena kombināts", AS "Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca", SIA "PNB Print", SIA "ADUGS", SIA "Alfa Agro", SIA "Cotton Club Liepāja", SIA "Tecnopali North Europe”, AS "Valmieras stikla šķiedra", AS "Putnu fabrika Ķekava", SIA "Broceni Pellets", SIA „Stiga RM”,  SIA “Avoti SWF”, SIA "Rimi Latvia", SIA “Vika Wood” projekti. Informācija par atbalstītajiem investīciju projektiem pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

 

Papildu informācijai par UIN atlaižu saņemšanu

 

Ar mērķi veicināt ekonomikas izaugsmi, piesaistot Latvijai lielās investīcijas, likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” paredz UIN atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem. Lai uzņēmums iegūtu tiesības piemērot UIN atlaidi, sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem ir jābūt veiktiem, lai izveidotu jaunu uzņēmējdarbības vietu, palielinātu ražošanas vai pakalpojumu jaudu, uzsāktu tādas jaunas produkcijas ražošanu, kādu nodokļa maksātājs iepriekš nav ražojis, vai būtiski mainītu ražošanas procesu.

 

Likums paredz piemērot UIN atlaidi par investīciju summu, kas pārsniedz 10 milj. EUR:

- 25% apmērā, ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir līdz 50 milj. EUR;

- 15% apmērā, ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir no 50 - 100 milj. EUR;

- 11,9% apmērā, ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa pārsniedz 100 milj. EUR (ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta atbalstīšanu un Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta saderīgumu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu).

 

UIN atlaidi piemēro taksācijas periodā, kurā pabeigts atbalstāmo investīciju projekts. Ja nodokļa maksātāja taksācijas periodā aprēķinātais UIN ir mazāks nekā aprēķinātā atlaide, nodokļa maksātājs par nodokļa atlaides neizmantoto daļu var samazināt nākamajos taksācijas periodos aprēķināto UIN, līdz atlaide ir izmantota pilnībā, taču ne ilgāk kā 16 nākamajos taksācijas periodos hronoloģiskā secībā.

 

Lēmumu par atbalstāmā investīciju projekta atbalstu pieņem Ministru kabinets, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas izveidotās komisijas izvērtējumu par projekta paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv , @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Lapas informācija atjaunota:    10-10-2017