EM: dokumenti nav pazuduši, lūdz Pavļutu un Buividu sniegt informāciju par 2013. gadā veiktās dienesta pārbaudes rezultātiem

10-11-2017

Ekonomikas ministrija (EM) ir vērsusies pie bijušā ekonomikas ministra Daniela Pavļuta un bijušās ekonomikas ministra D. Pavļuta biroja vadītājas Lauras Buividas, aicinot sniegt informāciju par 2013. gadā veiktās dienesta pārbaudes par obligātās iepirkuma komponentes (OIK) lēmumu pieņemšanu EM rezultātiem.

 

Pēdējās nedēļās plašsaziņas līdzekļos plaši izskanējis apgalvojums, ka EM pazuduši dokumenti. Ministrija veikusi skrupulozu dokumentācijas pārbaudi elektroniskajā lietvedības sistēmā, kurā kopš 2005. gada tiek reģistrēti visi ienākošie, izejošie un iekšējās sarakstes dokumenti. Konstatēts, ka sistēmā nav reģistrēts dokuments ar komisijas atzinumu par dienesta pārbaudes rezultātiem. Tas nozīmē, ka, pretēji publiski izskanējušajai informācijai, šādi dokumenti nav eksistējuši, vai komisija tos iesniegusi personīgi ministram, nereģistrējot sistēmā.

 

Ņemot vērā augstāk minēto, ministrija lūgusi D. Pavļutu, kuram komisijai bija jāiesniedz dienesta pārbaudes atzinums, un L. Buividu, kura vadīja komisijas darbu un līdz ar to bija atbildīga par komisijas dokumentu sagatavošanu un reģistrēšanu EM lietvedības sistēmā, informēt Ekonomikas ministriju, vai dienesta pārbaude tika pabeigta; ja dienesta pārbaude tika pabeigta, kādā veidā tika fiksēti nozīmētās dienesta pārbaudes galarezultāti; un, ja dienesta pārbaude tika pabeigta un galarezultāts tika iesniegts kā komisijas atzinums rakstveida formā, tad kur vai kam minētais dokuments tika nodots?

 

Ministrijas rīcībā ir informācija, ka ar Ekonomikas ministrijas 2013. gada 21. februāra rīkojumu Nr.40 “Par komisijas izveidi dienesta pārbaudes veikšanai” tika izveidota komisija dienesta pārbaudes veikšanai par OIK lēmumu pieņemšanu Ekonomikas ministrijā kopš 2012. gada 28. augusta. Komisija tika izveidota šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja – ekonomikas ministra biroja vadītāja L. Buivida, komisijas locekļi: Labklājības ministrijas Juridiskā departamenta juriskonsults M. Knoks, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Juridiskā departamenta Juridiskās nodaļas vadītāja G. Gailis un Finanšu ministrijas Tiesību aktu departamenta direktore I. Liepa. Komisija tika izveidota ar mērķi pārliecināties, vai EM ierēdņi ievērojuši likumības un lietderības principus, pieņemot OIK lēmumus. Dienesta pārbaude komisijai bija jāveic līdz 2013. gada 18. aprīlim.

 

Vienlaikus ministrija norāda, ka paralēli iepriekšminētajai dienesta pārbaudei ekonomikas ministrs D. Pavļuts 2013. gada 26.aprīlī ierosināja arī disciplinārlietu pret  valsts sekretāru Juri Pūci par labas pārvaldības principu neievērošanu. Iepazīstoties ar J. Pūces publiskajā telpā pausto viedokli par dokumentu apriti ministrijā, secināts, ka viņš atsaucas uz disciplinārlietas dokumentiem. Ņemot vērā J. Pūces izteikumus, ka viņš nav bijis iepazīstināts ar ekonomikas ministra D. Pavļuta ierosinātās disciplinārlietas secinājumiem, ministrija nosūtījusi J. Pūcem disciplinārlietas komisijas atzinumu. Jāatzīmē, šie dokumenti bija arī pieejami EM lietvedības sistēmā un ar tiem valsts sekretārs varēja iepazīties jebkurā laikā.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Lapas informācija atjaunota:    10-11-2017