2017.gada 3.ceturksnī būvniecības apjomi nozīmīgi pieaug

13-11-2017

Šogad būvniecības nozarē vērojamās izaugsmes tendences turpinās. Tā 2017.gada 3.ceturksnī būvniecības produkcijas apjomi pārsniedza 2016.gada attiecīgajā periodā sasniegto par 27,4%. Kopumā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, šī gada trīs ceturkšņos nozares apjomi ir par 20,5% lielāki. Eiropas Savienības struktūrfondu projektu uzsākšana un īstenošana pozitīvi ietekmē nozares attīstību.

 

Šī gada 3.ceturksnī kopumā pieauga gan ēku, gan inženierbūvju būvniecības apjomi.

 

Visstraujāk pieauga inženierbūvju būvniecības apjomi, kas nodrošināja lielāko devumu būvniecības apjomu pieaugumā. Inženierbūvju būvniecības apjomi 3.ceturksnī par 41,3% pārsniedza 2016.gada attiecīgā perioda rādītāju. Vislielākais devums inženierbūvju kategorijā bija autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu un sliežu ceļu būvniecības pieaugumam. Sagaidāms, ka inženierbūvju būvniecības apjomu pieaugums turpmākajos gados turpināsies, ievērojot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu un apjomīgu infrastruktūras projektu īstenošanu.

 

Lēnākos tempos pieauga nedzīvojamo ēku būvniecība (par 28,6%), savukārt dzīvojamo ēku būvniecības apjomi saruka (par 16%). Nedzīvojamo ēku būvniecības apjomu palielinājumā lielākais devums ir izglītības nozares ēku un biroja ēku būvniecības apjomu pieaugumam. Savukārt dzīvojamo ēku būvniecības apjomus galvenokārt ietekmēja viena dzīvokļa māju būvniecības apjomu sarukums.

 

Aktivitātes pieaugums atspoguļojas arī izsniegto būvatļauju skaita pieaugumā. Šī gada 3.ceturknī tika izsniegtas 1484 būvatļaujas, kas ir par 520 vairāk kā 2016.gada 3.ceturksnī. Lielākā daļa (aptuveni 3/5) no būvatļaujām izsniegtas viena dzīvokļa māju būvniecībai.

 

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Jānis Ušpelis

EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta vecākais referents

Lapas informācija atjaunota:    13-11-2017