Paredzēta pakāpeniska sašķidrinātās gāzes balonu parka nomaiņa uz ES drošības prasībām atbilstošiem baloniem

28-11-2017

Pēdējo gadu laikā veikto tehnisko pārbaužu rezultāti apliecina, un arī gāzes balonu tirgotāji ir norādījuši, ka tehniskās pārbaudes ļauj savlaicīgi identificēt nedrošos GOST balonus, izņemt tos no tirgus un pakāpeniski pāriet uz Eiropas Savienības drošības prasībām atbilstošiem gāzes baloniem. Pēdējo trīs gadu laikā gāzes balonu uzpildes stacijās kopumā pārbaudīti 593 930 gāzes baloni, no kuriem 4051 balons jeb 0,7% tika atzīti par nederīgiem turpmākai lietošanai.

 

Līdz ar to secināms, ka spēkā esošā sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehniskās pārbaudes kārtība ir pietiekama, lai līdz minimumam mazinātu riskus, kas saistīti ar GOST balonu turpmāku lietošanu. Tādēļ Ekonomikas ministrija rosināja un Ministru kabinets šā gada 28. novembra sēdē lēma atcelt nosacījumu par visu GOST balonu izņemšanu no tirgus līdz 2017. gada beigām, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku gāzes balonu parka nomaiņa uz ES drošības prasībām atbilstošiem gāzes baloniem.

 

Lai paaugstinātu iedzīvotāju drošību un sekmētu pakāpenisku gāzes balonu parka nomaiņu uz ES drošības prasībām atbilstošiem baloniem, turpmāk tirgot un lietot varēs tikai tādus gāzes balonus:

  • kuriem ir veikta tehniskā pārbaude un kuriem ir apliecinājums, ka gāzes balons atbilst noteiktajām prasībām un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu un vidi;
  • kuri ir aprīkoti ar ventili, kas atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām un ir marķēts ar “Pī” zīmi;
  • kuri ir jaunāki par 40 gadiem kopš to ražošanas brīža.

 

Detalizētāk ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 500 „Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Papildu informācija par to kā pārliecināties, vai “vecais” gāzes balons ir drošs.

 

 

 

 

Elita Rubesa-Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Lapas informācija atjaunota:    28-11-2017