Nosaka vienotas tehniskās prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm

28-11-2017

Šā gada 28. novembrī Ministru kabinets (turpmāk – MK) apstiprināja prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm (turpmāk – ātruma mērierīces), nosakot būtiskās prasības Doplera un lāzera tipa ātruma mērierīcēm pirms to laišanas tirgū un nodošanas lietošanā.

 

MK noteikumi nodrošinās, ka visām sabiedrības mērķgrupām ir skaidra un nepārprotama izpratne par prasībām, kas attiecināmas uz ātruma mērierīcēm, kas ļaus izvairīties no nevajadzīgiem strīdiem par ātruma mērierīču atbilstību normatīvo aktu prasībām un to izmantošanas pieļaujamību ceļu satiksmes kontrolē.

 

MK noteikumi nosaka:

•    ātruma mērierīču definīcijas atkarībā no to funkcionalitātes;

•    būtiskās prasības ātruma mērierīcēm un specifiskās prasības Doplera un lāzera tipa ātruma mērierīcēm.

•    ātruma mērierīču precizitāti (maksimāli pieļaujamās kļūdas);

•    prasības attiecībā uz ātruma mērierīču metroloģisko parametru neietekmēšanu dažādu veidu un konstrukciju ātruma mērierīcēm;

•    prasības ātruma mērierīču mērījumu nolasīšanai, saglabāšanai, aizsardzībai.

 

Līdz šim Latvijas normatīvajos aktos nebija noteiktas vispārīgās prasības ātruma mērierīcēm, līdz ar to nacionālā metroloģijas institūcija (SIA “LNMC” Metroloģijas birojs) tipa apstiprināšanas procesā vērtēja ātruma mērierīces atbilstību Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas (OIML) definētajām prasībām.

 

Izstrādājot noteikumu projektu, tas tika saskaņots ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts policiju. Vienlaikus noteikumu projekts kā tehniskie noteikumi tika saskaņoti ar Eiropas Komisiju un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

 

 

Detalizētāk ar apstiprinātajiem MK noteikumiem "Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.  

 

 

 

 

 

Elita Rubesa-Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Lapas informācija atjaunota:    28-11-2017