Darba samaksa turpina strauji augt

29-11-2017

Ekonomisko aktivitāšu pieaugums veicina darba samaksas kāpumu. 2017.gadā vidējā bruto darba samaksa turpina pieaugt, un tās pieauguma temps ir būtiski straujāks nekā iepriekšējos divos gados. Šogad 3.ceturksnī darba samaksa bija par 7,5% lielāka nekā pirms gada, un bija 925 eiro. Papildus spiedienu uz darba samaksas kāpumu rada situācija darba tirgū, galvenokārt atbilstoši kvalificēta darbaspēka trūkums atsevišķos darba tirgus segmentos.

 

 

Kopumā vidējā bruto darba samaksa šogad trīs ceturkšņos pieauga par 7,5%, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.

 

Darba samaksa 3.cetruksnī gada griezumā pieauga gandrīz līdzīgi gan privātajā sektorā – par 7,7%, gan sabiedriskajā sektorā – 7,8%. Vidējā bruto darba samaksa sabiedriskajā sektorā 2017.gada 3.ceturksnī bija par 4,5% lielāka nekā privātajā sektorā (attiecīgi 954 eiro un 913 eiro).

 

Darba samaksa 2017.gada 3.ceturksnī turpināja pieaugt visās tautsaimniecības pamatnozarēs, izņemot elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē un operācijās ar nekustamo īpašumu. Gada laikā straujākais darba samaksas pieaugums bija vērojams profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē, valsts pārvaldē, izglītībā, ieguves un apstrādes rūpniecībā, tirdzniecībā, mākslas, izklaides un atpūtas nozarē un administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībā.

 

Latvijas galvenajā eksporta nozarē apstrādes rūpniecībā šogad 3.ceturksnī darba samaksa pieauga par 8,6%. Straujāk darba samaksa pieauga farmaceitisko vielu ražošanā – par 17%, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 12,4%, papīra un tā izstrādājumu ražošanā – 11,6%, gatavo metālizstrādājumu ražošanā – par 10,6% un kokapstrādē – par 10,4%. Mērenāk darba samaksa pieauga gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā, citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā, dzērienu ražošanā un mēbeļu ražošanā.

 

2017.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar 2016.gada atbilstošo periodu, vidējā neto darba samaksa pieauga par 6,7%. Savukārt reālā darba samaksa pieauga par 3,7%, ko ietekmēja straujais patēriņa cenu kāpums 2017.gada 3.ceturksnī.

 

Strauji darba samaksas pieauguma tempi saglabāsies arī turpmāk. Lai straujais pieaugums nepasliktinātu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, nepieciešams palielināt produktivitāti. Tas lielā mērā ir saistīts ar investīcijām jaunās tehnoloģijās, inovāciju u.c. faktoriem.

 

 

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Ieva Šnīdere

EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta vecākā referente

Lapas informācija atjaunota:    29-11-2017