Eksportētāju un investoru informēšanai izveidos Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēmu

05-12-2017

Ar mērķi veicināt Latvijas konkurētspēju ārvalstu tirgos un piesaistīt gan ārvalstu tiešās investīcijas Latvijai, gan vietējās investīcijas, palielinot potenciālo un esošo eksportētāju un investoru informētību par iespējām eksporta un investīciju jomā Latvijā 2017. gada 5. decembra sēdē Ministru kabinets apstiprināja Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēmas (turpmāk – EIIS) izveidi.

 

Līdz ar EIIS izveidi paredzēts uzlabot potenciālo un esošo eksportētāju un investoru informētību par eksporta un investīciju jomas aktualitātēm, palielināt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) darbinieku produktivitāti un pilnveidot klientu apkalpošanas procesus, kā arī samazināt eksportētāju un investoru slogu informācijas iegūšanas procesā un saziņā ar LIAA.

 

Šobrīd uzņēmējus interesējošā informācija ir sadrumstalota dažādās valsts iestāžu informācijas sistēmās un tās apkopošanai un atrašanai ir nepieciešami būtiski resursi, kas kavē lēmumu pieņemšanu un neveicina ārējo tirgu apgūšanu un investīciju piesaisti.

 

Lai to risinātu EIIS tiks apvienota informācija no uzņēmējdarbības atbalsta sistēmām, to strukturizējot un personalizējot atbilstoši uzņēmuma profila datiem. Uzņēmēju informēšanai tiks izmantots automatizēts apziņošanas rīks, nodrošinot personalizētas informācijas par jaunumiem un pasākumiem eksporta un investīciju jomā operatīvu nogādāšanu uzņēmējam.

 

Tāpat uzņēmējiem trūkst sadarbības vietnes, kurā varētu dalīties ar veiksmes stāstiem, pieredzi, sniegt padomus un konsultēties ar citiem līdzīgiem uzņēmējiem vai valsts iestāžu pārstāvjiem, nodrošinot iespēju piedalīties diskusijās, un publicēt rakstus sev interesējošajās jomās.

 

Lai veicinātu uzņēmēju un nozaru ekspertu savstarpēju sadarbību, informācijas sistēmā paredzēts izveidot saziņas vietni, kurā radīt un dalīties ar informāciju, iesaistot valsts iestāžu darbiniekus, nozaru pārstāvjus un ekspertus.

 

Savukārt, lai mazinātu LIAA darbinieku administratīvo slogu, paredzēts elektronizēt LIAA sniegtos pakalpojumus dokumentu apritē, informācijas apstrādē un saņemšanā. Pilnveidojot klientu apkalpošanas procesus, LIAA darbinieki varēs veltīt papildu laiku padziļinātai informācijas analīzei, sniedzot kvalitatīvāku informāciju uzņēmējiem, kā arī apkalpot lielāku uzņēmēju skaitu.

 

Kā būtisku trūkumu uzņēmēji bieži vien ir norādījuši nepietiekami pieejamu ārvalstu investoriem nepieciešamo informāciju svešvalodās. Tādēļ, lai veicinātu informācijas pieejamību ārvalstu investoriem svešvalodās paredzēts izmantot mašīntulkošanas servisu Hugo.lv.

 

Plānots, ka EIIS tiks izstrādāta un uzņēmējiem būs pieejama no 2019. gada.

 

Ar Ministru kabineta rīkojuma EIIS projekts tiek apstiprināts un iekļauts informācijas un komunikāciju tehnoloģiju mērķarhitektūras 32.0 versijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta apraksts “Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma”.

 

Detalizētāk ar apstiprināto Ministru kabineta rīkojumu "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 32.00 versija)" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

 

 

 

Elita Rubesa-Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Lapas informācija atjaunota:    05-12-2017