Arktisko dīzeļdegvielu bez biodegvielas piejaukuma turpmāk varēs tirgot tikai ziemas periodā

23-01-2018

Ministru kabinets šā gada 23. janvāra sēdē apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”, skaidri definējot laika periodu no 15. aprīļa līdz 31. oktobrim, kurā dīzeļdegviela būs jātirgo ar biodegvielas piejaukumu. Šī norma stāsies spēkā 2018. gada aprīlī.

 

Līdz šim Latvijā noteiktais biodegvielas obligātais piejaukums pieļāva izņēmumu attiecībā uz dīzeļdegvielu, ko izmanto arktiskos un bargos ziemas apstākļos, t.i. ziemā arktiskajai dīzeļdegvielai nav jāpiejauc biodegviela. Taču netika ierobežots arktiskās dīzeļdegvielas tirdzniecības periods, līdz ar to degvielas tirgotāji arī vasaras periodā turpināja tirgot arktisko dīzeļdegvielu.

 

Diemžēl šāda situācija ir pretrunā ar valsts mērķi paaugstināt no atjaunojamiem energoresursiem saražotās enerģijas īpatsvaru transportā un radījusi situāciju, kurā Latvijā faktiskais patērētās biodegvielas apjoms samazinās.

 

Ņemot vērā izveidojušos situāciju, Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija sēdē, izskatot Ekonomikas ministrijas sagatavoto konceptuālo ziņojumu “Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā” un analizējot iespējamos risinājumus AER 10% mērķa sasniegšanai un līdz ar to normatīvās bāzes sakārtošanai, valdība lēma, ka nepieciešams veikt grozījumus vairākos Ministru kabineta noteikumos, lai noteiktu konkrētu periodu, kura laikā gan mērena klimata, gan arktiskos un bargos ziemas apstākļos izmantojamu dīzeļdegvielu drīkstēs tirgot tikai, pievienojot biodegvielu vismaz 4,5 – 5% apjomā.

 

Līdz ar šodien apstiprinātiem grozījumiem Ministru Kabineta noteikumos Nr.332, nodrošināta valdības lēmuma izpilde un noteikts, ka no 2018. gada periodā no 15. aprīļa līdz 31. oktobrim gan mērena klimata, gan arktiskos un bargos ziemas apstākļos izmantojamu dīzeļdegvielu drīkst tirgot tikai, pievienojot biodegvielu vismaz 4,5% apjomā.

 

Svarīgi norādīt, ka biodegvielas obligātā piejaukuma piemērošanas kārtība neattieksies uz degvielas mazumtirgotājiem, ja degvielas mazumtirgotājs realizē no degvielas vairumtirgotāja saņemto dīzeļdegvielu. Tādējādi tiks nodrošināts, ka pēc ziemas perioda beigām degvielas mazumtirgotājam nebūs jāizsūknē arktiskā dīzeļdegviela no degvielas uzpildes staciju degvielas tvertnēm un tiks atļauta šādas dīzeļdegvielas tirdzniecība līdz tvertnes tiks iztukšotas.

 

Tāpat MK noteikumos noteikts, ka, lai izpildītu obligātā piejaukuma prasības, turpmāk dīzeļdegvielai varēs piejaukt arī parafinizētu dīzeļdegvielu, kas iegūta no biomasas.

 

Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Detalizēti ar Konceptuālo ziņojumu "Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Kā zināms, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, ko rada transports, Eiropas Savienības dalībvalstis apņēmušās nodrošināt, ka no AER saražotas enerģijas īpatsvars transportā 2020. gadā ir vismaz 10% no enerģijas gala patēriņa transporta sektorā (AER 10% mērķis).

 

Lai veicinātu AER izmantošanu transporta sektorā, Latvijā no 2009. gada 1. oktobra ir ieviesta prasība nodrošināt 5% biodegvielas piejaukumu benzīnam un dīzeļdegvielai. Tomēr šī prasība nav attiecināma uz dīzeļdegvielu, kuru izmanto arktiskos un bargos ziemas apstākļos, jūras transporta flotes kuģu dzinējos un aviācijas transporta dzinējos.

 

 

 

Elita Rubesa - Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis 67013193

E-pasts prese@em.gov.lv

Web www.em.gov.lv

Seko mums Twitter @EM_gov_lv

Youtube http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Lapas informācija atjaunota:    23-01-2018