2017. gadā eksporta vērtība pieauga par 10%

09-02-2018

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2017. gada decembrī gada griezumā preču eksporta vērtība faktiskajās cenās pieauga par 7,3%, savukārt nedaudz mērenāk pieauga imports – par 6,4%. Gadā kopumā eksporta izaugsme bija 10%, savukārt imports pieauga par 14,5%.

 

Decembrī eksporta vērtību pozitīvi ietekmēja graudaugu, eļļas augu sēklu un alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksports, savukārt negatīvi – optisko iekārtu un piena produktu eksports.

 

 

Kopumā 2017. gadā eksporta izaugsmē lielāko ieguldījumu starp preču grupām deva alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksports. Šī preču grupa pieauga par gandrīz 50% un aptuveni ¾ daļas produkcijas tika izvestas uz NVS valstīm. Tāpat būtiski pieauga dzelzs un tērauda (+41%), koksnes un tās izstrādājumu (+6%), kā arī mehānismu un ierīču (+13%) eksports. Savukārt negatīvi eksporta attīstību 2017. gadā ietekmēja dārgakmeņu, dārgmetālu un to izstrādājumu, kā arī tauku un eļļu eksporta vērtība. Tomēr jāatzīmē, ka šo preču grupu īpatsvars kopējā eksportā ir niecīgs.

 

2017. gadā preču eksporta vērtība uz ES valstīm pieauga nedaudz mērenāk nekā kopējais eksports – par 6,9%. To pozitīvi ietekmēja dzelzs un tērauda, koksnes un tās izstrādājumu, kā arī piena produktu eksports. ES ietvaros eksports būtiski pieauga uz Vāciju, Igauniju, Zviedriju, Beļģiju un Lietuvu, bet samazinājās uz Kipru, Bulgāriju un Poliju.

 

2017. gadā strauji pieauga eksports uz NVS valstīm – par 24,9% (tai skaitā uz Krieviju – par 31,1%), kas raksturo ekonomiskās situācijas stabilizēšanos reģionā. Eksporta pieaugumu uz NVS valstīm visa gada garumā būtiski veicināja alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksports. Ievērojami pieauga arī mehānismu, elektroierīču un iekārtu eksports.

 

Pieauga eksports arī uz pārējām valstīm – par 13,8%. To būtiski ietekmēja mehānismu, elektroierīču un iekārtu eksports uz ASV.

 

Preču importa pieaugumu 2017. gadā galvenokārt ietekmēja mehānismu un ierīču, naftas produktu, kā arī alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu imports.

 

Eksporta-importa saldo 2017. gadā sastādīja -10,4% no kopējā tirdzniecības apgrozījuma (2016.gadā – -8,4%).

 

Sagaidāms, ka, augot ārējam pieprasījumam, turpinās palielināties arī ienākumi no eksporta. Tomēr, lai noturētu līdzšinējos eksporta pieauguma tempus, nākotnē ir svarīgi uzlabot konkurētspēju, apgūt jaunus eksporta tirgus, vienlaikus palielinot arī eksportējamo preču sortimentu.

 

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta vecākais eksperts

 

Lapas informācija atjaunota:    09-02-2018