Atcelta OIK atļauja SIA “Rīgas enerģija”

05-03-2018

Ekonomikas ministrija šā gada 5. martā pieņēmusi lēmumu par atļaujas atcelšanu SIA “Rīgas enerģija” atjaunojamo energoresursu (AER) koģenerācijas elektrostacijai pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, novēršot iespējamo obligātā iepirkuma komponentes (OIK) kopējo izmaksu pieaugumu turpmākajos 10 gados par aptuveni 34,2 miljoniem eiro.

 

SIA “Rīgas enerģija” atļauja pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros atcelta, jo konstatēts, ka elektroenerģijas ražošana koģenerācijā noteiktajā termiņā atbilstoši normatīvo aktu prasībām nav uzsākta. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka līdz brīdim, kad koģenerācijas stacijai bija jāuzsāk ražošana, tā kā iekārtu kopums nebija gatava ekspluatācijai.

 

Ja elektroenerģijas ražotājs nepārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, tam ir tiesības darboties brīvā tirgus apstākļos un vienoties ar jebkuru elektroenerģijas tirgotāju par elektroenerģijas pārdošanu par vienošanās cenu. Tāpat ražotājs koģenerācijas stacijā var turpināt ražot un pārdot arī siltumenerģiju, par cenu vienojoties ar siltumenerģijas pircēju un lietotāju.

 

Līdz ar to kopumā līdz šim ministrija atcēlusi atļaujas 18 elektrostacijām, kas ļāvis novērst iespējamo OIK kopējo izmaksu pieaugumu turpmākajos 10 gados par aptuveni 301,2 miljoniem eiro.

 

Atgādinām, ka 2017. gada decembrī atļaujas tika atceltas trim elektrostacijām - SIA “Elektro Rīdzene” Cēsu novadā, SIA “ENERGO FORTIS” Līvānu novadā un SIA “E Strenči” Strenču novadā. Savukārt šogad atļaujas atceltas elektrostacijām SIA “Madonas Eko” Madonas novadā, SIA “Eiro-Āzijas investīciju aģentūra” Alūksnes novadā, SIA “EVOKEM” Līvānu novadā, SIA “M Parks” Amatas novadā, SIA “Eco Latvis” Tukuma novadā, SIA “Baltekogen” trīs elektrostacijām Raunas novadā, Kārsavas novadā un Ludzas novadā, SIA “Tektus” Amatas novadā, SIA “Digne” Vecumnieku novadā, SIA “ATAUGA-G” Olaines novadā, SIA “Krustpils AER” Krustpils novadā, SIA "Pellets Energy" Talsu novadā un SIA “E Seda” stacijai Strenču novadā.

 

Kā zināms, jau iepriekšējo gadu laikā (līdz 2017.g.oktobrim) Ekonomikas ministrija īstenoto atļaujas saņēmušo komersantu uzraudzības pasākumu ietvaros:

  • 58 komersantiem anulējusi atļaujas uzsākt ražošanu, lielākoties par ražošanas neuzsākšanu noteiktajā laikā, kā arī par gada pārskatu neiesniegšanu;
  • 250 komersantiem izteikusi brīdinājumus par gada pārskatu neiesniegšanu, nepilnībām gada pārskatos vai prasību neizpildi;
  • 35 komersantiem izteikusi brīdinājumus par nodokļu parādiem.

 

Pēc publiski izskanējušās informācijas par atsevišķu koģenerācijas elektrostaciju neatbilstību MK noteikumu prasībām, 2017. gada oktobrī Ekonomikas ministrija uzsāka pārbaudes 40 AER koģenerācijas elektrostacijās, kuru rezultātā līdz šim atceltas 18 atļaujas.

 

Savukārt, lai uzlabotu AER koģenerācijas elektrostaciju kontroles efektivitāti nākotnē, šā gada martā izskatīšanai valdībā tiks iesniegti grozījumi normatīvajos aktos, kas ļaus šogad veikt vispusīgu OIK atļauju saņēmēju auditu. Tāpat šogad vēl plānots veikt neatkarīgu Ekonomikas ministrijas līdzšinējās faktiskās rīcības izvērtējumu, kā arī sistēmas izvērtējumu no ietekmes uz tautsaimniecību un izmaksu efektivitātes viedokļa. Visu minēto pārbaužu rezultāti sniegs vispusīgu un neatkarīgu ekspertīzi, kas ļaus pieņemt tiesiskus lēmumus un pilnvērtīgi vērtēt visu iesaistīto iestāžu un uzņēmēju rīcību.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis 67013193

e-pasta adrese: prese@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019