Komersantiem atvieglota portfeļgarantiju saņemšana

06-03-2018

Lai komersantiem, īpaši sīkajiem un mazajiem komersantiem, atvieglotu portfeļgarantiju saņemšanu, Ministru kabineta šā gada 6. martā sēdē apstiprināti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi atbalsta programmā portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai.

 

Šobrīd spēkā esošajos MK noteikumos noteikts, ka darījuma garantijas maksimālais apmērs ir līdz 70%, bet kopējie zaudējumi no garantētā finanšu pakalpojumu portfeļa nevar pārsniegt 20%. Vienlaikus MK noteikumos arī noteikts, ka garantiju var piešķirt aizdevumiem apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, kuru termiņš ir no 12 mēnešiem līdz 5 gadiem un kurš nav pagarināms.

 

Līdz ar šodien apstiprinātajiem grozījumiem, garantijas apmērs palielināts no 70% līdz 80%, kas būs vēl izdevīgāk komersantiem, jo palielināsies kredītiestāžu garantētais aizdevumu portfelis no 35 miljoniem euro uz 40 miljoniem euro.

 

Vienlaikus samazināta ierobežotās garantijas likme no 20% uz 17,5%, lai nemainītos kredītiestāžu maksimāli izmaksātā finanšu pakalpojumu summa.

 

Turpmāk būs atļauta arī apgrozāmo līdzekļu aizdevumu termiņa pagarināšana, tādējādi gadījumos, kad kredītiestādes aizdevumus izsniegs uz vienu vai diviem gadiem,  būs iespēja katru gadu izvērtēt un šo termiņu pagarināt, ļaujot komersantiem izveidot stabilu naudas plūsmu. Vienlaikus netiek mainīts nosacījums par maksimālo 5 gadu termiņuaizdevumiem apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.

 

Ņemot vērā garantijas likmes izmaiņas, grozīts arī nosacījums attiecībā uz kredītiestādes risku - katrā darījumā tam jābūt vismaz 20% iepriekšējo 30% vietā.

 

Portfeļgarantiju atbalsta programmas nosacījumi noteikti Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr.537 “Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai”, kuru mērķis ir veicināt finansējuma pieejamību komersantiem.

 

Programmas ietvaros kredītiestādes, kas Attīstības finanšu institūcija Altum izsludinātajā atlasē iegūs tiesības slēgt līgumu par programmas īstenošanu, šā gada 4. ceturksnī piedāvās komersantiem finanšu pakalpojumus ar samazinātu aizdevumu procentu likmi.

 

Atšķirībā no individuālo garantiju programmas, darījumiem, kas atbilst MK noteikumu Nr.537 nosacījumiem un noteikti sabiedrības Altum un kredītiestādes līgumā, var piešķirt garantiju dažu stundu laikā, neiesaistot sabiedrību Altum garantijas piešķiršanā. Līdz ar to lielākie ieguvēji no programmas būs sīkie un mazie komersanti, kuri līdz šim nevarēja saņemt aizdevumus nepietiekama nodrošinājuma dēļ, bet kredītiestādes nepieteicās individuālajām garantijām mazo darījumu apjomam neproporcionālā laika patēriņa dēļ.

 

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019