Aicinām iesniegt projektus Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas konkursam līdz 1. jūnijam

15-03-2018

Ekonomikas ministrija aicina uzņēmējus un to intereses pārstāvošās organizācijas, valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iestāde, kā arī publiskā un privātā sektora partnerības organizācijas, kas īstenojušas pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai Latvijā, piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā “Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2018”. Projektus konkursam var iesniegt līdz š.g. 1.jūnijam Ekonomikas ministrijā. Žūrijas galvenā balva tiks piešķirta visradošākās un iedvesmojošākās uzņēmējdarbības veicināšanas idejas autoriem katrā nominācijā.

 

Konkursa mērķis ir apzināt un novērtēt visveiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu veicinātājus visā Eiropā, īpaši izcelt uzņēmējdarbības labāko politiku un labāko praksi, veidot izpratni par uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

 

Šogad uzņēmējdarbības veicināšanas projektus var pieteikt konkursam sešās kategorijās:

  • Uzņēmējdarbības gara veicināšana, kurā tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbības domāšanas veidu, īpaši jauniešu un sieviešu vidū.
  • Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs, kurā tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas palīdz uzlabot uzņēmējdarbības un vadības prasmes.
  • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana, kurā tiek novērtēta valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa novatoriskā politika, kas veicina uzņēmumu veidošanu un izaugsmi, vienkāršajiem uzņēmējiem paredzētās likumdošanas un administratīvās procedūras, kā arī īsteno principu “vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem”, lai tādējādi rūpētos par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
  • Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai, kurā tiek novērtēta politika, kas valsts, reģionālajā vai vietējā līmenī mudina uzņēmumus — īpaši mazos un vidējos — izmantot Eiropas Savienības un pasaules tirgus sniegtās iespējas.
  • Atbalsts videi nekaitīga tirgus attīstībai un resursu efektīvai izmantošanai, kurā tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa pamatnostādnes un iniciatīvas, kas sniedz maziem un vidējiem uzņēmumiem palīdzību piekļūšanai videi nekaitīgam tirgum un palīdz tiem efektīvāk izmantot resursus, piemēram, palīdzot iegūt “zaļo kvalifikāciju”, veicinot sadarbību un nodrošinot finansējumu.
  • Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība, kurā tiek novērtēti valsts, reģionālo vai pašvaldības iestāžu vai valsts un privātā sektora sadarbības pasākumi, kas sekmē uzņēmumu sociālo atbildību mazajos un vidējos uzņēmumos. Šajā kategorijā tiks novērtēti arī centieni sekmēt uzņēmējdarbību nelabvēlīgā situācijā esošajās grupās, piemēram, bezdarbnieku - īpaši ilgstošo bezdarbnieku, legālo migrantu, cilvēku ar īpašām vajadzībām un etnisko minoritāšu vidū.

 

Konkursam ir divas atlases kārtas – vispirms nacionālā līmeņa atlases kārta, kuru Latvijā organizē Ekonomikas ministrija, pēc tam Eiropas mēroga atlase, kurā augsta līmeņa žūrija izvēlēsies piecus uzvarētājus.

Nacionālā līmeņa atlasei pretendentiem līdz š.g. 1. jūnijam ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa (latviešu un, vēlams, angļu valodā) un jānosūta Ekonomikas ministrijai uz adresi Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija vai elektroniski uz e-pastu Linda.Kuzika@em.gov.lv . Papildu informācija par konkursu un pieteikuma anketa pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Nacionālā līmenī pieteikto projektu vērtēšana notiks žūrijas komisijas ietvaros, kuras pamatsastāvu veido Tautsaimniecības konsultatīvās padomes Mikro un mazo uzņēmumu komisijas locekļi, kas pārstāv gan valsts un pašvaldības iestādes, gan uzņēmējus un to pārstāvošās organizācijas. Projektu vērtēšana nacionālajā atlasē notiks saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajiem atlases un atbilstības kritērijiem. Nacionālā līmeņa divi uzvarētāji līdz š.g. 3. jūlijam tiks paziņoti un tiks nominēti Eiropas līmeņa konkursam.

 

Savukārt Eiropas līmeņa atlase notiks līdz š.g. septembrim, kuras ietvaros visu ES dalībvalstu pieteikumus izvērtēs augsta līmeņa žūrija, kuras sastāvā būs akadēmisko aprindu, uzņēmumu un to pārstāvošo organizāciju, Eiropas Komisijas un prezidējošās valsts augsta līmeņa pārstāvji. Tāpat Eiropas Komisija aicinās attiecīgā gada žūrijas galvenās balvas ieguvēju piedalīties nākošā gada konkursa žūrijas darbā. Visi dalībnieki, ko attiecīgā valsts izvirzījusi Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvu konkursam, tiks aicināti piedalīties apbalvošanas ceremonijā 2018. gada novembrī Austrijas pilsētā Grācā.

 

Konkurss “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas” no 2006. gada apbalvo izcilas iniciatīvas, kas valsts, pašvaldību un reģionālā līmenī atbalsta uzņēmējdarbību. Kopš konkurss ir uzsācis savu darbību tajā ir piedalījušies vairāk nekā 3400 projekti, kā rezultātā izveidojušies tūkstošiem jaunu uzņēmumu.

 

2017.gada konkursa “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balva” finālam no Latvijas tika izvirzīti 2 pretendenti:

  • Informatīvā kampaņa “Atbalsts uzņēmējiem”, kas ir saņēmis Latvijas nacionālās atlases žūrijas atzinību kā labākais uzņēmējdarbības gara veicināšanas projekts Latvijā un Eiropas Komisija to atzinusi par vienu no labākajiem šādiem projektiem Eiropas līmenī 2017.gadā;
  • “LU Studentu Biznesa inkubators” ir saņēmis Latvijas nacionālās atlases žūrijas atzinību kā labākais projekts ieguldījumam uzņēmējdarbības prasmēs Latvijā un Eiropas Komisija to atzinusi par vienu no labākajiem šādiem projektiem Eiropas līmenī 2017.gadā.

 

Plašāka informācija par konkursu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, savukārt jaunumiem var sekot Promoting Enterprise News, Twitter, Facebook un Instagram vietnēs.

 

 

Lai saņemtu sīkāku informāciju par valsts līmeņa konkursu, sazinieties ar kontaktpersonu:

 

Linda Kuzika

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments

Uzņēmējdarbības vides nodaļa

Vecākā eksperte

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija

Tālrunis: +371 67013238

E- pasta adrese: Linda.Kuzika@em.gov.lv

 

 

Informāciju sagatavoja:

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

T.: 67013193

e-pasts: prese@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019