Latvija uzlabojusi progresu reformu un Eiropa 2020 stratēģijas mērķu izpildē

10-04-2018

Šā gada 10. aprīlī Ministru kabinets apstiprināja septīto Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu (Progresa ziņojums). Tas tiek gatavots katru gadu un iesniegts Eiropas Komisijai. Progresa ziņojumā ir atspoguļota valdības politika Eiropas Savienības (ES) Padomes rekomendāciju un “Eiropa 2020” stratēģijas mērķu izpildei.

 

“Pozitīvi vērtēju to, ka Latvijas progress ES Padomes rekomendāciju izpildē ir uzlabojies. To ir atzinusi arī Eiropas Komisija savā pēdējā 2018.gada Ziņojumā par Latviju. Esmu gandarīts, ka Latvija jau ir pārsniegusi virkni “Eiropa 2020” stratēģijas mērķu, kas liecina, ka valdības darbs strukturālās politikas un reformu īstenošanā pēdējos gados ir bijis ļoti sekmīgs. Neskatoties uz sasniegto progresu, Latvijai vēl ir jāpārvar vairāki izaicinājumi, piemēram, izvairoties no vidējo ienākumu slazda riskiem un nodrošinot straujāku Latvijas tautsaimniecības produktivitātes pieaugumu,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

 

Progresa ziņojumā ir atjaunots Latvijas nacionālajā reformu programmā (apstiprināta Ministru kabinetā 2011. gada 26. aprīlī) aprakstītais vidēja termiņa makroekonomiskais scenārijs, izvērtēts Latvijas progress 2017. gada ES Padomes rekomendāciju izpildē, dots detalizētāks politikas virzienu apraksts, t.sk. progress Latvijas kvantitatīvo mērķu „Eiropa 2020” stratēģijas kontekstā sasniegšanā, un atspoguļota informācija par ES fondu investīcijām.

 

2017. gadā Latvija saņēma trīs rekomendācijas no ES Padomes - valsts budžeta un nodokļu politikas, sociālās drošības tīkla, profesionālās izglītības un veselības aprūpes, kā arī publiskā sektora jomā.

 

Izvērtējot rekomendāciju izpildi, secināts, ka valsts budžets tiek veidots atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam. 2018. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunā nodokļu reforma. Turpinās darbs pie sociālās drošības sistēmas pilnveidošanas, tiek īstenotas reformas veselības aprūpē un stiprināta profesionālās izglītības sistēma. Tāpat ir uzsākta valsts pārvaldes reforma.

 

Analizējot “Eiropa 2020” stratēģijas izpildi, atsevišķus mērķus 2020. gadam Latvija jau ir pārsniegusi – nodarbinātības līmenis jau sasniedz 74,8% (mērķis ir 73%), skolu nepabeigušo jauniešu īpatsvars mazinājies līdz 8,6% (mērķis – 13,4%) un augstāko izglītību ieguvušo īpatsvars palielinājies līdz 43,7% (mērķis – 36%). Latvijai ir izredzes sasniegt arī pārējos mērķus 2020. gadam attiecībā uz nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu, energoefektivitātes veicināšanu, atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšanu un siltumnīcefekta gāzes emisiju mazināšanu. Viens no svarīgākajiem izaicinājumiem ir noteiktie mērķi pētniecībā un attīstībā, kur Latvija pagaidām būtiski atpaliek no to sasniegšanas – šobrīd ieguldījumi pētniecībā un attīstībā ir 0,4% no IKP, taču definētais mērķis līdz 2020.gadam ir 1,5% no IKP.

 

 

 

Saskaņā ar Līguma par ES darbību Progresa ziņojums kopā ar Latvijas Stabilitātes programmu ir ES līmeņa ekonomiskās politikas koordinācijas un uzraudzības instrumenta sastāvdaļa (tā saucamā Eiropas semestra ietvaros). Abi dokumenti jāiesniedz Eiropas Komisijai līdz 15. aprīlim. Katru gadu Eiropas Komisija vērtē abus dokumentus, un uz tā pamata maija vidū nāk klajā ar priekšlikumiem par ES Padomes rekomendācijām, kuras attiecīgi tiek apstiprinātas Eiropadomē jūnija beigās.

 

Detalizēti ar Ekonomikas ministrijas sagatavoto Progresa ziņojumu var iepazīties šeit: https://ej.uz/NRP2018

 

Infografika

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    10-04-2018