Pilnveido kārtību, kādā iepirks valsts naftas produktu drošības rezervju uzturēšanas pakalpojumu

03-05-2018

Lai paaugstinātu naftas drošības rezervju izveides konkursa efektivitāti, kā arī nodrošinātu to, ka naftas rezerves veido drošības pārbaudes izgājuši komersanti, Ministru kabinets 2018. gada 3. maija sēdē apstiprināja izmaiņas kārtībā, kādā komersanti sniedz drošības rezervju pakalpojumu, nosakot, ka naftas rezervju izveidošanas konkursu var organizēt, piemērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu.

 

Pēdējo gadu laikā Ekonomikas ministrija ir saskārusies ar vairākiem sarežģījumiem saistībā ar valsts naftas produktu drošības rezervju izveidi, kas  saistīti ar Publiskā iepirkuma likuma noteiktajām prasībām un to biežajām izmaiņām, kā arī kopējo iepirkuma procedūras termiņu, kas kavē sekmīgu un savlaicīgu drošības rezervju izveidošanu.

 

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums pieļauj iespēju izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja pasūtītājs ir saņēmis valsts drošības iestādes atzinumu, ka iepirkuma līguma noslēgšana ar kandidātu vai pretendentu var radīt draudus nacionālajai drošībai. Tādējādi šādā veidā iespējams kliedēt sabiedrības bažas attiecībā uz atsevišķu konkursa pretendentu atbilstību, kā arī novērst iespējamos riskus enerģētiskās krīzes vai valsts apdraudējuma iestāšanās gadījumā.

 

Vienlaikus, šāds risinājums nodrošinās iespēju ātrāk veikt visas konkursa procedūras un atlasīt kandidātus, ņemot vērā valsts energoapgādes drošuma intereses, piemēram, paredzot ierobežojumus pakalpojumu sniegšanas ģeogrāfiskajam izvietojumam, prasības kandidātu reputācijai un citiem aspektiem.

 

Minētās izmaiņas kārtībā izstrādātas saskaņā ar grozījumiem Enerģētikas likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 18.aprīlī.

 

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 „Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Kā zināms, Ekonomikas ministrija atbilstoši Enerģētikas likuma prasībām no 2010. gada 1. augusta pilda Centrālās krājumu uzturēšanas struktūras funkcijas, tostarp izsludina atklātus konkursus par naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu.

 

 

Elita Rubesa- Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv;

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019