Latvijas projekti gatavi cīnīties par ES finansiālu atbalstu inovatīvu produktu radīšanai

14-06-2018

“Ikdienas diskusijas un vizītes Latvijas uzņēmumos un vadošajās pētniecības organizācijās parādījušas, ka mūsu uzņēmējiem un zinātnes pārstāvjiem ir virkne radošu ideju, kā attīstīt inovatīvus produktus un pakalpojumus, kas sekmētu straujāku Latvijas ekonomikas pāreju uz augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu. Valsts uzdevums ir palīdzēt šīs idejas realizēt, tāpēc Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra kopā ar uzņēmējiem un akadēmiskā sektora pārstāvjiem uzsākusi darbu pie pirmo stratēģisko projektu identificēšanas izvēlētajās biomedicīnas un viedās pilsētas tehnoloģiju jomās, kuru īstenošanai varētu piesaistīt ES finansējumu,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko.

 

Šobrīd Eiropā noris aktīvas diskusijas par jauno daudzgadu budžeta ietvaru pēc 2020. gada, kas iezīmēs turpmāko ES politiku un investīciju virzienus. Eiropas Komisija jau informējusi, ka pētniecībai un inovācijām plānots novirzīt 100 miljardus eiro periodā no 2021.-2027. gadam, lai saglabātu Eiropas līderpozīcijas pasaules līmeņa pētniecībā un inovācijās.

 

Lai identificētu inovāciju sekmējošus stratēģiskus projektus Latvijā, kurus aizstāvēt ES institūcijās un cīnītos par ES finansējuma piesaisti to īstenošanai, šā gada 31. maijā un 1. jūnijā tika organizētas augsta līmeņa dizaina darbnīcas stratēģisko projektu identificēšanai biomedicīnas un viedās pilsētas tehnoloģiju jomās.

 

Augsta līmeņa dizaina darbnīca stratēģisko projektu identificēšanai biomedicīnas un viedās pilsētas tehnoloģiju jomās

 

Dizaina darbnīcās tika apvienoti akadēmiskā sektora un biznesa sektora pārstāvji, kuri, izmatojot dizaina domāšanas metodes, kopīgi diskutēja par Latvijas stiprajām pusēm un iespējām attīstīt jaunus produktus un tehnoloģijas, infrastruktūras u.c. projektus biomedīcinas un viedās pilsētas tehnoloģiju virzienos.

 

Šobrīd tiek apkopoti un analizēti dizaina darbnīcu rezultāti. Identificētie projekti tālāk tiks nodoti Latvijas pārstāvjiem, kuri piedalās tematiskajās diskusijās par ES līmeņa programmām, tostarp, “Horizon Europe”, COSME u.c., lai kopā ar citu valstu projektiem konkurētu uz ES atbalsta saņemšanu.

 

Biomedicīnas dizaina darbnīcā piedalījās tādi uzņēmumi kā Grindeks, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, Baltic 3D, Light Guide Optics International, Valsts Meži, Alternative Plants, BGI, Microsoft Latvia, Roche Latvija, Biosan, GenEra, IVF Riga, Apply Intelligent Technologies, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, u.c. Zinātnes sektoru pārstāvēja Rīgas Tehniskās universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Organiskās sintēzes institūts u.c.

 

Viedās pilsētas dizaina darbnīcā piedalījās tādi uzņēmumi kā LMT, Lattelecom, Aerones, Mobilly, Sadales tīkli, Latvenergo, Latvijas Energoefektivitātes asociācija, InnoEnergy, Latvian IT Cluster, Latvijas koka būvniecības klasteris, Viedās pilsētas klasteris, Groglass u.c. Zinātnes sektoru pārstāvēja Rīgas Tehniskās universitāte, Latvijas Universitāte, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Cietvielu fizikas institūts u.c.

 

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv; www.energoefektivakaeka.lv

Twitter: @EM_gov_lv; @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/siltinam

Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019